A képek megtekintéséhez az Adobe Flash Player letöltése szükséges.
Cache Directory Unwriteable
Cache Directory Unwriteable

Útravaló

Ige: Filippi 2,14k

"Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek."

Online Biblia


Híradás NŐSZÖVETSÉGÜNK szolgálatáról
There are no translations available.

„Sok mindenért aggódol és nyugtalankodol, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre” (Lk 10,41/b-42/a)

Nőszövetségünk 1993. május 10-én alakult 59 fővel az Országos Nőszövetség budapesti újjáalakulásának örömhíre és egy nagyon kedves kiskunhalasi területi konferencia után. Mindezt megelőzte a lepramisszió munkájába való bekapcsolódás 1981-től, amely utat nyitott a misszió ügyének imádságban hordozásához és a kétkezi segítő munkálkodáshoz, a kézimunkakör elindulásához. Az alkalmak azóta is tartanak, igyekszünk folytatni Osváth Viktorné, Pungur Béláné, Szabó Gáborné  és Dr. Török Istvánné szolgálatát.

Hamarosan  munkacsoportokat hoztak létre a tagok, úgymint kézimunkakör, misszió, diakónia, gyermek látogatás, idős-beteg gondozás, tésztakészítés, kulturális rendezvények szervezése, vendéglátás. Később, az önkormányzati iskolai hittanoktatás elindulásával új feladat adódott: a családlátogatás és hívogatás, melynek egy részét a nőszövetség vállalta. Anyák napi ünnepség, bibliai történetmondó délután, hitmélyítő előadások és az ünnepi alkalmak szeretetvendégségének szervezésében is élen jártak az asszonyok. Új színfolt lett a tésztakészítés, melyben a fő szervező Varga Lászlóné volt – később ez a szolgálati terület is átkerült a nőszövetséghez.

Az évek során néhány csoport elsorvadt vagy másikba olvadt, de újak is alakultak. Ilyen pl. a Baba-Mama Kör és a Betlehem Kapuja Játszóház támogatói köre, melynek tagjai felváltva vigyáznak az ügyes-bajos dolgukat intéző anyukák gyermekeire. Sorozatokat szervezünk, életrajzokat dolgozunk fel, így merítünk példát hazájukhoz és egyházukhoz hű asszonyok életéből. Egész napos Biblia felolvasást és 12 órás lelki napot tartottunk a templomban más gyülekezeti csoportok bevonásával. A Nők Világimanapját márciusban, a Kárpát-medencei imanapot decemberben - a kezdetektől fogva - megtartjuk.

A kézimunkakör tagjai közül néhányan gyönyörű keresztelői keszkenőket hímeznek zászlós báránnyal, finom mintával és monogrammal a megkeresztelendő gyermek számára. Új szolgálatként néhány tagunk elvállalta a templomi terítők gondozását, megfelelő tárolását és ünnepi alkalmakra való cseréjét.

Évente többször végzünk háttérmunkát – sütemény sütést a Református Bálra, szendvics készítést az egyházmegyei kórustalálkozóra -, szeretetvendégségeken szolgálunk.

A karácsonyi vásárra készülés és a vásár maga mindig fontos szerepet tölt be közösségünk életében. A kézimunkakör lázasan készülődik minden évben újabb mintákkal, formákkal, ékesen elkészített díszekkel. A tésztakészítők pedig több, mint 80 kg tésztával gazdagították a vásárt. A befolyt összeg nagy részét felajánljuk céladományként diakóniára.

Advent második vasárnapján a város szegény, rászoruló tagjai részére szervezett „Szeretetebéd” osztáson Református Egyházközségünk volt a házigazda és a munka érdemi részét a nőszövetség tagjai végezték. Háromszáz adag ebédet osztottunk ki.

Adakozunk templom felújításra, a Szeretethét ifjainak táboroztatására, imádkozunk az elesettekért, özvegyekért, idősekért. Felkarolunk szegény családokat, testvérgyülekezeti kapcsolatot ápolunk Magyarbikallal és Tivadarfalvával. Nőszövetségünk az adomány gyűjtésben és a szervezésben is élen jár. Minden összejövetelünk áhítattal kezdődik, majd az aktuális feladatokra térünk. Részt veszünk a kerületi konferenciákon, csendesnapokon. Ide másokat is hívunk, próbálunk hidat építeni a még távollévők felé. Kecskemét is több alkalommal ad helyszínt országos, kerületi és megyei szintű konferenciáknak.

Hisszük, hogy az Úr sok feladatot bíz ránk, de az erőt is megadja hozzá. Minden esendőségünk ellenére igyekszünk az Úr szolgálólányaiként élni. Közösségünk nyitott, örömmel fogadjuk az érdeklődő, tenni vágyó, szolgálni akaró nőtestvéreket.

„Kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket.” (1 Thessz 5,14)

Áldott Karácsonyi Ünnepeket kívánunk minden kedves gyülekezeti tagnak:

A nőszövetség nevében:

Dr. Svébisné Juhász Márta

elnök

 

 

 

"The name of the Lord is a strong tower: the upright man running into it is safe."

/Proverbs 18,10/

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2016. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2015. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2014. évről

Lelkigondozás

SKYPE: lelkigondozas1
Telefon : 06-1-201-0011

TIOP-1.1.1-07

"Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Kecskeméti Református Egyházközség iskoláiban"

"A Kecskeméti Református Egyházközség új informatikai eszközei már a gyakorlatban is bizonyítottak"

BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable