• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

A képek megtekintéséhez az Adobe Flash Player letöltése szükséges.
Cache Directory Unwriteable
Cache Directory Unwriteable

Útravaló

Ige: Filippi 2,14k

"Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek."

Online Biblia


Felnőtt konfirmációról

Felnőtt korában az ember a konfirmációról akkor dönt leginkább, amikor nehéz élethelyzetbe kerül, vagy ha nincs rendben a világ értékrendjével, és Istennél keresi a megoldást a választ. Az ember addig, amíg úgy érzi, jó úton halad - ha nem könnyen is - de sikeresen veszi az akadályokat addig nem szenteli oda a „minőségi időt” az Úrnak. Így történt ez velem is. Egyszer csak kaptam egy kemény feladatot az Úrtól. Nevezetesen, azt hogyan kezeljem Isten nélkül amikor, gonoszkodással, számítással kerülök szembe méghozzá a legsebezhetőbb pontomon, ami nem kevesebb, mint az otthonom, a családom, azon belül is a gyermekem és az unokám a veszni látszó tét.

Ilyenkor keresi az ember a mennyei és emberi segítséget, hogy visszakapja a kincseit, mert a családi összetartozás és annak ereje, ami a legfontosabb számomra. Amikor azt láttam, hogy nincs sem szándék, sem nyitott szív, sem elég értelem ahhoz, ami segít az egymáshoz visszatalálásra - ami tőlem idegen – kerestem a megoldást. Nem vettem észre időben, hogy idegen anyag került a fogaskerekek közé és a szeretet olajozás is hiányos volt az életünkben. Emberi segítő kezek sem lettek elegendők az „üzemzavar” elhárításához és a türelem is fogytán lett. Az Úr pedig nem sietett azonnal a segítségemre, hanem nekem is azt mondta, mint Pál apostolnak (2 Kor.12.9) „Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz.” , így érkezett el lelki segítőm által támogatva a konfirmáció. Nem vesztem el, lelki békét találtam, türelemmel várni megtanultam, és azt egészen addig teszem, amíg a Sátán megunja a gyötrésemet. Ezzel nem csak a konfirmációig jutottam el, hanem rátaláltam olyan új közösségekre is, ahol otthon érzem magam. Hasznos feladatok is lettek, miközben megtanultam imádkozni nem csupán önmagamért, hanem másokért is, közte azokért is, akik fájdalmat okoztak nekem. Könnyeim felszáradtak, mert nem vagyok egyedül, hitet és reményt kaptam. Terheimet Isten kezébe letettem. Azt is ajándéknak tekintem, hogy az úrvacsora vételekor nem kell fejet lehajtva kimennem a templomból, hanem abban én is részesülhetek.
Fontos igémmé vált a (Fil 4.13) „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem”.

Szabó Pálné Éva

 

 

"Erős torony az Úr neve, oda fut az igaz, és védelmet talál."

/Példabeszédek 18,10/

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2016. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2015. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2014. évről

Lelkigondozás

SKYPE: lelkigondozas1
Telefon : 06-1-201-0011

TIOP-1.1.1-07

"Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Kecskeméti Református Egyházközség iskoláiban"

"A Kecskeméti Református Egyházközség új informatikai eszközei már a gyakorlatban is bizonyítottak"

BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable