• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

A képek megtekintéséhez az Adobe Flash Player letöltése szükséges.
Cache Directory Unwriteable
Cache Directory Unwriteable

Útravaló

Ige: Filippi 2,14k

"Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek."

Online Biblia


Kereszt kérdések - ÚJ SOROZAT INDUL

A keresztyén hit felfedezése

tíz hetes sorozat

Kecskeméti Református Egyházközség

Tóth Endre terme

(Szabadság tér 7.)

Bejárat az Uszoda felől

Kiket várunk?

  • Mindazokat, akik szeretnének többet tudni a keresztyén hitről, szeretnék meghallani Isten hangját, illetve akik szívesen feltennék ez irányú kérdéseiket egy köteletlen közegben.
  • Azokat a gyülekezeti tagjainkat, akik nemrég kapcsolódtak be a gyülekezetünk életébe és azokat az egyházközségi, intézményi munkatársainkat, akik szeretnék maguk számára felfedezni a keresztyén hitet.
  • Azokat, akik felnőttként szeretnének megkeresztelkedni vagy konfirmálni.

 

Mi történik egy-egy alkalommal?

Az esti alkalmak kb. másfél - két órásak lesznek, és a következőképpen épülnek fel:

  • Kötetlen közös vacsora (kb. 30.p.)
  • Beszélgetés az asztal körül egy bibliai igeszakasz alapján (20.p.)
  • Előadás a keresztyén hit egy-egy „alapkérdéséről” (kb. 20.p.)
  • Beszélgetés 8-10 fős csoportokban a hallottakról (30.p.)

Miről lesz szó?

Márk evangéliumának közös olvasása által. Ez a sorozat hidat épít a Szentírás, mint Isten Igéje és a mai ember között. A Bibliához ragaszkodva, de egyszerűen és nagyon gyakorlati módon teszi érthetővé Isten Kijelentését, Jézus személyét és váltságművét. Jó kérdésekkel segíti önálló véleményalkotásra a résztvevőket, és rövid magyarázatokkal teszi világossá a mai embernek ismeretlen részleteket is. 

 

Mi a célja ennek a sorozatnak?

Az, hogy a résztvevőknek úgy legyen lehetősége megismerni a keresztyén hit alapjait, hogy a hallottakra reflektálhatnak, arról beszélgethetnek a saját élményeik, élettapasztalatuk tükrében, valamint hogy átéljék, hogy a keresztyénség közösségi életet jelent – és jó ebbe a közösségbe tartozni.

Mikor indul a sorozat és mikor lesznek az alkalmak?

2014. február 6-tól kezdve, minden csütörtök este 18.00-től 20.00 óráig (A kezdés időpontját kb. fél órával csúsztathatjuk közös megegyezés alapján.).

Meddig tart ez a sorozat?

A sorozat tíz, egymást követő csütörtök esti találkozásból áll. Ehhez kapcsolódik még egy közösen eltöltött szombati nap.

Van-e költsége ennek a sorozatnak?

Nincsen.

 

Lesz-e gyermekmegőrzés az alkalmak ideje alatt?

Ha erre lesz igény, megszervezzük.

A sorozatra jelentkezni és

további információt kérni

Komádi Róbert

(30-233-4196)

és

Pál Ferenc

(30-2053-094)

lelkipásztoroknál lehet.

 

 

"Erős torony az Úr neve, oda fut az igaz, és védelmet talál."

/Példabeszédek 18,10/

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2016. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2015. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2014. évről

Lelkigondozás

SKYPE: lelkigondozas1
Telefon : 06-1-201-0011

TIOP-1.1.1-07

"Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Kecskeméti Református Egyházközség iskoláiban"

"A Kecskeméti Református Egyházközség új informatikai eszközei már a gyakorlatban is bizonyítottak"

BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable