• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

A képek megtekintéséhez az Adobe Flash Player letöltése szükséges.
Cache Directory Unwriteable
Cache Directory Unwriteable

Útravaló

Ige: Filippi 2,14k

"Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek."

Online Biblia


Meghívó zenei programokra

Kedves Szolgatársak!

Kedves Testvéreim, Kedves Érdeklődők, Mindannyian!

Két kitűnő rendezvényre hívom szeretettel a kecskeméti Publikumot!

OKTÓBER 8-án, szerdán este 6-kor az Újkollégium Dísztermében káprázatos

előadás ígérkezik, "Találkozások Egressy Bénivel" címmel. A Szózat szerzőjét és korát mutatja be, sok humorral és zongoramuzsikával fűszerezve.

Vendégeink, Méhes Balázs és Vida Mónika Ruth rendkívül változatos és szép programmal készültek fel, ezúttal a kecskeméti hallgatóságot örvendeztetik meg műsorukkal.

dr. Méhes Balázst (főiskolai tanár, orgonaművész, kitűnő kántor) már többen hallhattuk, és meggyőződhettünk arról, milyen nagy formátumú muzsikus és remek előadó! Mónikáról mindenképpen tudnunk kell, hogy rendkívüli, igen fiatal tehetség. A következőt találtam róla a világhálón:

Vida Mónika Ruth

VIDA Mónika Ruth 1996-ban született Budapesten. Hároméves korában tanulta meg a kottaolvasás alapjait. Négyéves korától furulyázni, két évvel később már zongorázni kezdett. Első tanára Baksainé Csitári Ilona volt. Négy évvel később Hornyánszkyné Becht Erika tanárnőnél folytatta tanulmányait a budapesti Járdányi Pál Zeneiskolában. 2009. Őszétől nyert felvételt a Zeneakadémia Kivételes Tehetségek osztályába, ahol jelenleg Eckhardt Gábor tanítványa.

Tanulmányai során több országos és nemzetközi versenyen vett részt szép eredménnyel. A 2007-ben megrendezett Ferenczy György Országos Zongoraversenyen I. helyezést ért el és különdíjat kapott, míg 2008-ban a Chopin+ Nemzetközi Zongoraversenyen II. helyezést ért el. Még 2008-ban a Bartók Béla Országos Zongoraverseny fődíjasa lett. 2010. márciusában az újvidéki V. Isidor Bajic Nemzetközi Zongoraverseny I. helyezettje, az első két kategóriának fődíjasa (laureátusa), Chopin különdíjasa. 2011. áprilisában az eszéki EPTA Nemzetközi Zongoraversenyen második díjat kapott. Kétszer vett részt Rév Lívia mesterkurzusán Párizsban.

A zongorázás mellett rendszeresen orgonál Pálffyné Friedler Magdolnánál. Tíz éves korától részt vett a budapesti nyári kántorképző tanfolyamokon, majd 2011. júliusában Debrecenben szerzett kántori diplomát. Alkalmanként a Pesterzsébet Központi Református Egyház gyülekezetében szolgál kántorként. Számára nagyon sokat jelent a zongorázás; célja, hogy minél több embernek szerezhessen örömet játékával, de legfőképp Isten dicsőségét szeretné szolgálni a zenével.

Azt gondolom, hogy ez az utolsó mondat már önmagában is elegendő ahhoz, hogy minden energiát megmozgassunk és minél több embert elhívjunk erre az előadásra. Én ezt a programot már láttam, és mindenkit személyesen is buzdítok, mert ilyen gazdagon, magas színvonalon, élő zongoramuzsikával is illusztrált alkalmat nem szabad elmulasztani! Ráadásul "reformátusul beszélő," élvonalbeli muzsikusokról van szó, és ez számomra különös jelentőséggel bír. Hiszen minden művészetnek és így a zenének is, igazi, belső lényege az Isten dicsőítése.

Október12.én, vasárnap 17.00-kor "Az ORGONA ÉS BARÁTAI" címmel zenés áhítat lesz, a Kecskeméti Református Templomban.

A helyi reformátusok gazdag zenei örökséget szeretnének megosztani a tisztelt Hallgatósággal.

Főként OSVÁTH VIKTOR kórusműveiből énekel a résztvevő 6 énekkar,vagyis közel 200 kórusénekes! Vendég-énekkarunk is lesz, a Budapest-Soroksári Osváth Viktor Énekkar, amelyet Osváth Zoltán, a szerző muzsikus fia vezet.

Néhány fontos dolog áldott emlékezetű Osváth Viktorról a kecskeméti lelkész-kántorról. 1921.Szeptember 19-én született. Édesapja, dr.Osváth Gedeon latin-magyar szakos tanár, neves Petőfi-kutató és több éven át az Aszódi Evangélikus Gimnázium igazgatója. Édesanyja, Forgolányi Kovách Erzsébet zongoraművész.

A csengeri származású család 1927-ben Kecskemétre költözik, s a betűvetéssel együtt Viktor rögtön megtanulja a kotta írást-olvasást a városi zeneiskolában. 1931-től a Gróf Tisza István Református Főgimnázium diákja. Soktehetségű, szíve a zenéhez húzza. 1939. szeptemberében megkezdi budapesti theológiai tanulmányait, és aktívan bekapcsolódik a pesti egyházzenei életbe: énekel a Ráday kollégium, a Lutheránia és a Szent Cecília énekkarában is. Egy időben a Ráday.kórus vezetője.

1960-ban kezdi meg több, mint húsz évig tartó lelkész-kántori szolgálatát Kecskeméten. Egy olyan időszakban, amikor az egyházzene „tiltott listán” volt, amelyik kor közepe táján nagyra becsült pártfogója, Gárdonyi Zoltán (1972-ben) végül is elhagyta az országot, amelyik időszakban beszüntették a Zeneakadémia Egyházzene szakát. Pontosan ebben az évben, 1949-ben. illetve előtte kevéssel jelent meg az az énekeskönyv, amelyik egy új egyházzenei korszak hajnalát jelentette. Egyházzenei „hőskor” volt ez országunkban, többféle szempontból. Azt jelentette ez, hogy Viktor bácsi-és még nagyon sokan mások-, mintegy „hitbuzgalomból” végezték egyházzenei munkájukat. Az ehhez szükséges zenei „vértezettséget” pedig személyes kapcsolatok és hatalmas áldozatvállalás árán tudták megszerezni. Az államosítás évétől 1965-ig református egyházunkban egyházzenei stúdiumokról szó sem lehetett - még tanfolyam szintjén sem!

Egy ilyen egyházzenei helyzetben ő mégis megújítja a Kecskeméti Végh Mihály Énekkart, személyes kapcsolatokat épít ki egyházzenészekkel, muzsikusokkal, akik felfigyelnek munkásságára, jelentős műveket ajánlanak neki, illetve az énekkarnak. Gyülekezeti lelkészek, éneklő csoportok, kórusok és kántorok pedig énekeskönyvi feldolgozásokat kérnek tőle. E sorok írója az őt még ismerő és munkájából részesülő nemzedékhez tartozik. Jól emlékszem derűs egyéniségére, biztonságot sugárzó lényére. Jól énekelhető és szép szólamait örömmel tanítom meg énekkarunknak . A „kórusderékhad” számára készült legtöbb műve - mindamellett, vagy talán éppen ezért?- a Zeneakadémián, vagy a MÜPA-ban is szólalt meg már darabja.

Az „ORGONA ÉS BARÁTAI”- n kórusmuzsika mellett hallhatunk még szólóéneket, gyönyörű zenekari muzsikát, és természetesen orgonazenét. A kedves Gyülekezetet pedig közös éneklésre invitáljuk, hiszen a jelenlevő kórusokkal kihasználjuk a közös éneklés lehetőségét.

Az alkalom hálaadás az előttünk járókért: Osváth Viktor, Gárdonyi Zoltán, Lakó Sándor életéért. Így elhangzik a Lakó Sándor kamarazenekar tolmácsolásában egy romantikus mű, Gárdonyi Zoltán 108.zsoltára, orgonaszonáta- tétele és a gyülekezeti énekek kiválasztásánál is szem előtt tartottuk, hogy méltó módon emlékezzünk mindhárom előttünk járóra, akik a maguk területén, lehetőségeik, adottságaik szerint hűséggel futották meg pályájukat.

Mindkét rendezvényre ingyenes a belépés. A zenés áhítat végén adományokat szeretettel fogadunk a készülő OSVÁTH VIKTOR CD költségeire.

Mikesi Tibor

kántor, karnagy

 

 

"Erős torony az Úr neve, oda fut az igaz, és védelmet talál."

/Példabeszédek 18,10/

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2016. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2015. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2014. évről

Lelkigondozás

SKYPE: lelkigondozas1
Telefon : 06-1-201-0011

TIOP-1.1.1-07

"Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Kecskeméti Református Egyházközség iskoláiban"

"A Kecskeméti Református Egyházközség új informatikai eszközei már a gyakorlatban is bizonyítottak"

BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable