• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

A képek megtekintéséhez az Adobe Flash Player letöltése szükséges.
Cache Directory Unwriteable
Cache Directory Unwriteable

Útravaló

Ige: Filippi 2,14k

"Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek."

Online Biblia


A családos kör hálaünnepe

Jöjj, mondjunk hálaszót…

1994 őszén néhány fiatal házaspár részvételével házas bibliaórákat kezdtünk szervezni. Azóta eltelt 15 esztendő, ami nagy idő nem csak egy ember, de egy közösség életében még inkább. Voltunk mi a Páros Ifisek, majd a Páros Körösök, azután a Családos Körösök – változott a nevünk, változtak a családok is: sokan elköltöztek, sokan betelepültek. A legfontosabb azonban nem változott: azóta is mindannyian úgy hisszük és gondoljuk, hogy csak Isten segítségével lehet és érdemes a házasságunkat, családunkat építeni, gondozni. Sokszor merítettünk erőt egymás hitéből és átélt örömeiből, próbatételeiből is.

Azért gyűltünk össze több, mint hatvanan 2009. október 23-án a helvéciai református gyülekezet imatermében, hogy mindezért együtt adjunk hálát egy családos nap keretében. Külön ajándék volt, hogy nem csak a kecskemétiek, hanem négy helybeli család is eljött erre az alkalomra. Reménység szerint ezentúl ők is rendszeresen találkoznak majd, így elindulhat ott is egy Családos Kör. A hálaadó istentiszteleten gyermekeinkkel közösen énekeltünk, dicsértük Urunkat megtartó szeretetéért, majd figyeltünk Isten szavára, amelyet háziasszonyunk, Faragóné Bencsik Dóra tolmácsolt nekünk Jakab levele alapján. Jó volt megérteni, hogy a mi Urunk a próbák, nehézségek között is mindig hű marad: Úgy segít fel minket botladozásainkból, mint ahogy mi kísértük óvó szeretettel járni tanuló gyermekeinket. Végül két kerek évfordulós házaspár erősítette meg fogadalmát, és együtt adtunk értük hálát Urunknak. Az ő személyes bizonyságtételük még inkább megerősítette bennünk az Ige üzenetét.

Ez az évforduló alkalmat teremtett a visszatekintésre, hogy hálás szívvel emlékezzünk az elmúlt évek áldásaira, ezért a délutáni beszélgetést hálaadó imaközösséggel zártuk. Fontos volt viszont, hogy ne csak hátra, hanem Istenbe vetett jó reménységgel előre is tekintsünk. Együtt beszélgettünk közös dolgainkról, például arról is, hogy jövő nyáron hol legyen a családos hetünk.

Isten áldásával fejeztük be hálanapunkat, amely megerősített mindannyiunkat:

„Boldog az az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap. Mert több haszna van ennek, mint az ezüstnek, és nagyobb jövedelme, mint a színaranynak. Drágább ez a gyöngynél, és semmi sem fogható hozzá, amiben kedved leled. Hosszú élet van a jobbjában, baljában pedig gazdagság és dicsőség. Útjai kedves utak, és minden ösvénye békesség. Élet fája ez azoknak, akik megragadják, és akik rá támaszkodnak, boldogok.”

Péld.3,13-18

Köszönet mindazoknak, akik szolgáló szeretetükkel, szervező munkájukkal és vendégszeretetükkel ilyen széppé tették ezt a napot kicsiknek és nagyoknak egyaránt!

Képek megtekinthetők a GALÉRIÁBAN

 

 

"Erős torony az Úr neve, oda fut az igaz, és védelmet talál."

/Példabeszédek 18,10/

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2016. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2015. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2014. évről

Lelkigondozás

SKYPE: lelkigondozas1
Telefon : 06-1-201-0011

TIOP-1.1.1-07

"Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Kecskeméti Református Egyházközség iskoláiban"

"A Kecskeméti Református Egyházközség új informatikai eszközei már a gyakorlatban is bizonyítottak"

BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable