A képek megtekintéséhez az Adobe Flash Player letöltése szükséges.
Cache Directory Unwriteable
Cache Directory Unwriteable

Útravaló

Ige: Filippi 2,14k

"Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek."

Online Biblia


A Kecskeméti Vég Mihály énekkara 80 éves
There are no translations available.

November 8-án vasárnap 15 órai kezdettel a kecskeméti református öregtemplom orgona karzatával szemközti un. „nagysereg"-et szinte terjesen megtöltötték az érdeklődők, amikor a gyülekezet énekkara 80 éves folyamatos szolgálatáért adott hálát Istennek ünnepi zenés áhítatán.
 
Szabó Gábor elnöklelkész igével és imádsággal nyitotta meg az alkalmat, köszöntve az egybegyűlteket. Majd néhány mondatban összefoglalta az elmúlt 80 év eseményeit. Megalakulás 1929 őszén, amikor a helyi Ref. Tanítónő-képző elkezdte munkáját. Kremán Sámuel kántor és énektanár nagyobbrészt a tanítónői és jogakadémiai hallgatókból alakít vegyeskart, és 1953-ig sok szép ünnepi alkalommal vezette is az együttest. 1953-56-ig Papp Ákos segédlelkész újjászervezi az énekkart, majd Pungur József segédlelkész 1956-59-ig Kálmán Lajos főiskolai énektanárral folytatja az énekkar vezetését, kis kamara-együttest is szerveznek mellé, sőt mód nyílt kántorképző tanfolyam indítására is ezekben az években. Az egyházközség 1959-ben lelkész-kántori állást szervez, melyre Osváth Viktor vezsenyi lelkipásztort választják meg, aki 1960-198l-ig, nyugdíjazásáig tanítja és vezeti az énekkart. Majd Pungur Béla hartai lelkészt választják meg erre az állásra, aki 1982-2002-ig, nyugdíjba meneteléig töltötte be ezt a tisztséget, de most is aktív tagja családtagjaival az énekkarnak. Azóta Mikesi Tibor orgonista kántor vezeti az énekkart, és szervezte e zenés áhítatot.
 
Ünnepi műsoron megszólalt Bach: C-dúr preludiuma /BWV 547/ Kovács Levente orgona-művész előadásában, majd az énekkar Vulpius: Dicsőség néked, Istenünk énekét adta elő orgona kísérettel, ezután Bach: C-dúr fugája /BWV 700/ hangzott el. Mivel minden istentisztelet Krisztus feltámadását ünnepli, e húsvéti ének után részletek hangzottak el az 1Kor. 15. fejezetéből. Ezután az énekkar Cl. Goudimel: 69.zsoltár feldolgozását /Úr Isten, segíts és tarts meg.../ szólaltatta meg. Bach: Nun kommm, der Heiden Heiland /BWV 599/ korál¬variációját adta elő Kovács Levente orgonán, bevezetve az énekkar újabb számát, Bach: Ó, szállj közénk, királyunk /BWV 62./ korált. Gyülekezeti ének /286/ után emlékezve a régi vezetőkre, az énekkar előadta Osváth Viktor és Hegyi Füstös István művét: Krisztus dícséreté-t és Gárdonyi Zoltán: Kánon október hatodikára c. műveit. Majd Kálmán Lajos: Krisztus a király /lelkiének kompozíció Balla Péter énekeiből/ énekkarra és orgonára írt művét adta elő Pungur Béla vezetésével.
A Lakó Sándor Zenekar előadásában Róbert Gábor főiskolai ének-zene tanár vezetésével elhangzott Haydn-részlet: Krisztus hét szava a kereszten /No.6. Elvégeztetett.../ Végül Gárdonyi Zoltán: Sztárai 34. zsoltára énekkar-zenekar-orgona kísérettel Mikesi Tibor vezetésével hangzott el. A Miatyánk és Áldás, után még elhangzott Bach: Krisztus, ki vagy nap és világ... /BWV 1096/ műve Kovács Levente orgonajátékával. Dicséretünk annak szólt, Aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket!

Pungur Béla ny. lelkipásztor
 
A hangversenyen készült fényképek megtekinthetők a galériában.
 

 

 

"The name of the Lord is a strong tower: the upright man running into it is safe."

/Proverbs 18,10/

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2016. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2015. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2014. évről

Lelkigondozás

SKYPE: lelkigondozas1
Telefon : 06-1-201-0011

TIOP-1.1.1-07

"Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Kecskeméti Református Egyházközség iskoláiban"

"A Kecskeméti Református Egyházközség új informatikai eszközei már a gyakorlatban is bizonyítottak"

BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable