• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

A képek megtekintéséhez az Adobe Flash Player letöltése szükséges.
Cache Directory Unwriteable
Cache Directory Unwriteable

Útravaló

Ige: Filippi 2,14k

"Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek."

Online Biblia


A 80 éves Kecskeméti Végh Mihály Énekkar kirándulása Mátraházán

Verőfényes szép téli nap volt január 30., amikor elindult csapatunk Mátraházára.
Kicsik és nagyok, régi és újabb kórustagok mindig jó szívvel voltunk egymáshoz. Azzal a szándékkal jöttünk, hogy még inkább családias, keresztyén közösséggé formálódjunk.
A kirándulást mindvégig derűs, gondoskodó, vidám, olykor viccelődő hangulat jellemezte.
A gondoskodást először is gondviselő Jó Atyánknak köszönjük. Azután az Ő „kinyújtott karjainak”. Mátraházán Márkus Éva lelkipásztornak és csapatának. A lelki gondozást Varga László főtiszteletű úrra bízta Istenünk.
A derűs, vidám légkört és az összekovácsolódást Mikesi Tibor kántor, karnagy és segítői egyengették az esti közös fejtörő játékokkal, kisebb-nagyobb kirándulásokkal, éneklésekkel.

A továbbiakban arról írok, hogyan is zajlott az élet a gyönyörű környezetben.
Szóval, az 1. nap (jan. 30.):
16 h 45 kor érkeztünk Mátraházára.
18 00 Vacsora és a Házirend ismertetése
19 30 Esti áhítat Varga László főtiszteletű úr tartotta Jn 10, 1-14. versek alapján.
Az igében a biztatás szava szólt. Bővelkedünk, mert minden napra megkapjuk a kegyelmet, erőt, kenyeret, irgalmat és szeretetet. Urunk ismer és meghallgat bennünket. – Imádságunkban elmondtuk, hogy a kegy számunkra sokat jelent. Lélekben is jelentsen sokat, amíg együtt lehetünk. Ne panaszkodók, sírók, hanem elégedettek legyünk az Úr Jézus kegyelme által.
Két éneket énekeltünk: Már nyugosznak a völgyek (503.), és a ház énekét: Ó terjeszd ki Jézusom, oltalmazó szárnyad…
20 30 Közösségépítő játék.
5 csapatba szerveződtünk. A feladatok változatosak és izgalmasak voltak, és némakörre oszlottak. Körülírás alapján kellett megnevezni foglalkozásokat; rajzból kitalálni 1-1 tárgyat, mutogatással bemutatni fogalmat, vagy bármit, villámkérdések: pl. Ki volt Csaba királyfi apja?
Nagyon lelkesen, olykor egymás szavába vágva oldottuk meg a feladatokat. Nehéz dolguk volt a játékvezetőknek is! Örömmel játszottunk 22 óráig.

2. nap
Hámori Áron harsonával ébresztett: „Ébredj bizonyságtevő lélek!”
Reggeli után megnéztük, mi a ház pontos neve: Dunamelléki Református Egyházkerület Székházának Konferencia Központja. Az oromzaton Dávid csillag és köszöntésünk látható: „Áldás, békesség”, valamint a jelmondat: „Jól tetted, hogy lejöttél.” (Ap. Csel. 10, 33)
9 30 kor Galyatetőre mentünk szánkózni. Az idő és táj változatlanul gyönyörű.
Útközben Tibor így szólt: - „Közkívánatomra” gyújtsunk rá egy dalra! „Jézus krisztus szép fényes hajnal…
Szóba került a Kodály módszer kidolgozója, a kiváló református zenetanát, Ádám Jenő is.

Varga Lászlóné Ilonka megmutatta a Mátraházi Konferencia Központ „kistestvérét”, amit szintén a kecskeméti építő csoport alakít át, fejleszt. Ezután gyönyörű napsütésben szánkóztunk, sétáltunk. Visszafelé vidáman énekeltünk: „Áldjad lelkem Uradat, Istenedet (103. zsoltár) Érdekes történeteket is hallottunk: pl. a Neandervölgyi ősember elnevezéséről.
A buszon szólampróba volt: (Székely asztali áldás)
Ebédre gulyáslevest és túrós tésztát szolgáltak fel, ami után elsétáltunk a Hanák kilátóhoz, majd délután próbát tartottunk.
A konferencia teremben fedeztük fel nagy örömmel Böröcz Márta kerámiáit, amelyeket 1-1 bibliai ige ihletett. Egy közülük a 135. zs. Alapján: „Dícsérjétek az Urat, akik szolgái vagytok”
Este vetítés volt: A ház történetéről 1939-2006-ig. Egy pár fontos momentum:
- 1939. 06. 29. –re elkészültek a tervek.
- 1940. 06. 29. –re felépült a ház. Ravasz László avatta fel.
A háborúban a németek telefonközpontot alakítottak ki benne. A támadások során teljesen kiégett az épület.
- 1947. június 3. ismét felavatás
- 1948-ban kibővítették a svájci református egyház és a Vöröskereszt segítségével.
- 1949. nyara Ulakcsai Antal Kecskemétről 100 fős leány tábort szervezett, de nem volt víz! Zsiga csacsi hordta szekéren. A fogatos fiúcska Varga Laci volt, akiből lelkész lett. Ő mondta: „Isten a szamár mellől hívott el.”
- 1950-ben Lelkész üdülő lett a ház
- 2006. augusztus 6.-tól 2007, március 31-ig tartott az újabb átépítés, bővítés.
Az üdülőt a szeretet és a hit építette most is. A munkát 1 napra sem kellett abbahagyni. Jó idő volt. 3 éves újszerű bútorokat tudtak megvenni a szomszédos Bérc Hotelből. A kecskeméti építőmunkások naponta helyben meleg ételt ehettek, stb.
Az Úr csodásan működött. A vetítés után ismét játszottunk.

3. nap február 1.

Hámori Áron ébresztője után (Händel – Győzelmi kórus) Varga László vezette az istentiszteletet. Lekció: V Mózes 30/11-20. … Élet és halál… áldás és átok…
Számunkra a legfőbb törvény a szeretet legyen! – mondta. A legfőbb mondanivaló pedig: Szeresd az Urat, a –te Istenedet, mert Ő az élet.
Énekkarunk is szolgált. Sztáray-Gárdonyi: Mindenkoron áldom… Közreműködtek: Hámori Áron és Fejszés Dániel.
Délelőtt még egy utolsó túrát tettünk Kecskebércre. Mivel a túristajelzésekkel gond volt, kisebb-nagyobb kitérőket tettünk. A gyönyörű kilátásért nagyon megdolgoztunk.
Ismét finom ebéd várt bennünket, ami után Mező Gábor borocskájából poharaztunk egy keveset.

14 órakor indultunk haza.

Előtte még megköszöntöttük karnagyunkat születésnapján (február 1.)
A visszafelé út is hangulatos volt. Tibor fontos tudnivalókat hirdetett. Jelezte, új tagokkal gyarapodott a kórus, aminek nagyon örültünk. Énekeltünk is: 8. zsoltár: Ó felséges Úr…
Vicceket is meséltünk. Pl. Jedlik Ányos így szólt az apjához: Apám, van egy találmányom. A válasz: TUDOM-ÁNYOS.  
Gyorsan repült az idő. Gyönyörködtünk a hegyes-völgyes, havas tájban, felidéztük az elmúlt napok szép emlékeit.

Mindnyájunk egyöntetű véleménye: Máskor is el kell jönnünk ide, mert testben, lélekben, testvéri szeretetben lehettünk együtt. Erősödött hitünk, kórusunk közössége. Reméljük, itthon is kamatozik majd a 3 nap minden ajándéka.Az énekkar nevében:
Lakó Sándorné Judit (néni)

 

 

"Erős torony az Úr neve, oda fut az igaz, és védelmet talál."

/Példabeszédek 18,10/

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2016. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2015. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2014. évről

Lelkigondozás

SKYPE: lelkigondozas1
Telefon : 06-1-201-0011

TIOP-1.1.1-07

"Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Kecskeméti Református Egyházközség iskoláiban"

"A Kecskeméti Református Egyházközség új informatikai eszközei már a gyakorlatban is bizonyítottak"

BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable