• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

A képek megtekintéséhez az Adobe Flash Player letöltése szükséges.
Cache Directory Unwriteable
Cache Directory Unwriteable

Útravaló

Ige: Filippi 2,14k

"Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek."

Online Biblia


Dr. Zombor Gábor ünnepi beszéde
Tisztelt ünneplő gyülekezet, engedjék meg hogy városunk közössége nevében és a jelenlévő kecskeméti polgárok nevében is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntsem Önöket a mai ünnepnapon, hiszen a református gyülekezet ünnepe Kecskemét városának az egész városnak az ünnepe, hiszen Önök egy olyan elismert, tisztelt és mértékadó közössége a nagyobb városi közösségnek, akikre méltán lehetünk büszkék és méltán ismerjük el azt az elmúlt 325 évet, amelyet ez a templom is jelképez.
Külön szeretném megköszönni azt, hogy oktatják gyermekeinket, és olyan hazájukat szerető magyar emberekké formálják és nevelik őket,  akik megállják a helyüket az életben és apaként is szeretném megköszönni azt, hogy két gyermekemet már elbocsátotta, és egyet pedig remélem hasonló értékes polgárrá nevelik.
Erre a közösségre évszázadok óta mindig jellemző volt, hogy töretlen hittel építették és gyarapították városunkat.
Nagyon sok minden elhangzott már erről a mai nap, úgy gondolom, hogy a város történeti emlékei fényesen megmutatják azokat az értékeket, amelyeket a református gyülekezet régmúlt időkben élt tagjai alkottak. De beszélhetek a jelenről is, hiszen a mai napokban is, a mai időszakban is ugyan ezzel a töretlen hittel folytatják városépítő, városgyarapító, közösségépítő munkájukat. S ebben a mai világban rendkívül fontos, hogy legyenek olyan közösségek, amelyek gyökerekkel rendelkeznek, tisztelik a múltat, tisztelik a hazát, erős hitük van, és bíznak a jövőben, hiszen ezekre a közösségekre épülve, lehet új hazát építeni, amelyre úgy gondolom, hogy szükség lesz és szükség van. A város köszönetét nemcsak egy alkalommal kell kimondani, hanem a mindennapokban is úgy kell együtt élni, együtt működni, ahogyan az elmúlt évszázadokban, évtizedekben a református gyülekezet tagjai részéről megtapasztaltunk. Biztos vagyok abban, hogy a jövőben is nagyon erős pillére lesz városunk közösségének a jelenlévő-, illetve a jövő gyülekezete. Ebben bízva kívánunk Önöknek áldott Adventet.
Köszönöm szépen.
 

 

"Erős torony az Úr neve, oda fut az igaz, és védelmet talál."

/Példabeszédek 18,10/

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2016. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2015. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2014. évről

Lelkigondozás

SKYPE: lelkigondozas1
Telefon : 06-1-201-0011

TIOP-1.1.1-07

"Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Kecskeméti Református Egyházközség iskoláiban"

"A Kecskeméti Református Egyházközség új informatikai eszközei már a gyakorlatban is bizonyítottak"

BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable