A képek megtekintéséhez az Adobe Flash Player letöltése szükséges.
Cache Directory Unwriteable
Cache Directory Unwriteable

Útravaló

Ige: Filippi 2,14k

"Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek."

Online Biblia


Isten éltesse Szabó Gábor lelkipásztor urat erőben, egészségben
There are no translations available.

 
Vasárnap a 9 órai istentiszteleten zsúfolásig megtelt padsorokban ülhettünk. A Gyülekezet közösségében adtunk hálát Szabó Gábor tb. esperes, lelkipásztor életéért, 70. születésnapja alkalmából.
 
 

Aznap a szószékről visszaemlékezett Kecskeméten töltött éveire, szerényen szólt szolgálatairól, és nagy örömünkre jelezte, miszerint február elsejével megkezdett nyugdíjas éveit aktívan kívánja tölteni.  A templomban Varga Nándor elnöklelkész úr és Szenes Márton gondnok úr köszöntötték Gábor bácsit, valamint a szolgálataiban is mindig mellette álló hitvesét Szabó Gáborné Kati nénit.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Az istentiszteletet követően gyülekezeti kávéházat tartottunk a Kiskonviktusban, ahol lehetőség nyílott a személyes beszélgetésre, köszöntésekre. A körök, csoportok, családok hosszú sorokba álltak be, hiszen mindenki kezet akart fogni Gábor bácsival, köszönteni őt, egyben megköszönni  neki   a gondoskodást, számontartást, azt a mérhetetlen szeretetet, amit kecskeméti szolgálata alatt tapasztalhattak meg a gyülekezeti tagok.

 
 A Vég Mihály énekkar is felállt Mikesi Tibor kántor úr vezetésével vidám énekkel adni hálát a mi Urunknak és így köszönteni Szabó Gábor lelkipásztor urat.
 
Urunk gazdag áldását kérjük életére, családjára és további szolgálataira. Ehhez kívánunk neki hosszú életet szerettei között. 
 

 

 

"The name of the Lord is a strong tower: the upright man running into it is safe."

/Proverbs 18,10/

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2016. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2015. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2014. évről

Lelkigondozás

SKYPE: lelkigondozas1
Telefon : 06-1-201-0011

TIOP-1.1.1-07

"Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Kecskeméti Református Egyházközség iskoláiban"

"A Kecskeméti Református Egyházközség új informatikai eszközei már a gyakorlatban is bizonyítottak"

BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable