A képek megtekintéséhez az Adobe Flash Player letöltése szükséges.
Cache Directory Unwriteable
Cache Directory Unwriteable

Útravaló

Ige: Filippi 2,14k

"Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek."

Online Biblia


Lelki nap - nyitott nap
There are no translations available.

Nyitott ajtó, nyitott könyv, nyitott szív


Kinyílt az ajtó.
Az ajtó mögötti sötétségben, az istálló mélyén felsírt egy gyermek, Jézus Krisztus. Belekiáltotta a szeretetlen, rideg világba: megszülettem, itt vagyok. Már az ószövetségi próféciák megjósolták, Isten megkönyörült rajtunk. Elküldte Egyszülött Fiát, hogy megtanítsa nekünk, hogyan kell szeretetben élnünk Istennel és egymással.
 
Bibliavasárnap előtti szombaton március 6-án a kecskeméti Református templom ajtóit  kinyitottuk mindenki számára. Az Úr asztalánál a gyülekezeti közösségek – Reményforrás, Katonatelepi Bibliakör, Családos kör, Ifi és Páros kör, Gimnáziumunk diákjai, Kékkereszt Bibliakör, Petőfi városi Bibliakör, Keddi Bibliakör és a Nőszövetség asszonyai, olvasták a Bibliát reggel 8-tól este 8-ig.
 
Több irányjelzőt is kiállítottunk, hogy betérhessen mindenki Isten házába: kis gyermekeink rajzai és a megállító táblák mutatták az utat a templomunkba.
A márciusi napfény bevilágított a templom belsejébe, az üres padokat megtöltötte a fény. A munkában levők helyét, a csonka családok padjait, a kórházban fekvő testvéreink helyét, a céltévesztettek sorait. Ha becsuktad a szemedet, a hangok gazdagságáért adhattál hálát. A felolvasók életútja, megélt Isten szeretete ott rezgett minden hangban. Milyen jó és áldott alkalom, hogy együtt érezhettük a Bibliából áradó szavak mögött a békesség, a reménység, az egymáshoz tartozás élményét.
 
Milyen jó, hogy van Bibliánk!
 
A Bibliaolvasó Kalauzokat olvasva lélekben mindenkivel együtt lehetünk, éljen Amerikában vagy Haitin, Kecskeméten vagy Kolozsvárott.
A zsoltárénekléssel és a zenéléssel csodálatos ajándékokat kaptunk Istentől. A teljesség igénye nélkül: a trombitán játszó doktor úr, a volt Refis diák, aki a gordonka húrjain keresztül dicsérte az Urat, a gimnazista fiúk és lányok, akik közös felolvasásuk- és fuvola, furulya játékukkal hoztak melegséget a szívünkbe, az orgonaművész érzelmeket megindító játéka, a felejthetetlen Végh Mihály Énekkar szolgálata és a Lakó Sándor zenekar! Milyen gazdag ez a gyülekezet!
Az est belopódzott a templom ablakain át. A belső fények vakítóan világították meg a belső tereket, míg a templom falain kívül sötétség szállt a városra. A Lelki nap csúcspontja az istentisztelet köré font énekkari és kamarazenekari szolgálat volt. A délelőtt még üres padokba testvéreink megérkeztek. Jó volt együtt lélegezni!
Hálaadás volt és van a szívünkben, hogy Isten megáldotta ezt a szolgálatunkat! A lelkes szolgáló közösségek és a hallgatóságuk kinyitották szívüket Isten és egymás előtt, hogy megerősödhessünk az evangéliumban és Isten szerinti küldetésünkben.
 
Te ott voltál testvérem? Nem? Hiányoztál. Nem csak nekünk, hanem Istennek is, aki az ajtó előtt vár Téged is, a családodat is.
                                                    

Dr. Urbánné Dr. Soós Györgyi

Nőszövetségi tag

* a kedves testvérek hamarosan megtekinthetik a nyitott napon készült fotókat galériánkban.

 

 

 

"The name of the Lord is a strong tower: the upright man running into it is safe."

/Proverbs 18,10/

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2016. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2015. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2014. évről

Lelkigondozás

SKYPE: lelkigondozas1
Telefon : 06-1-201-0011

TIOP-1.1.1-07

"Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Kecskeméti Református Egyházközség iskoláiban"

"A Kecskeméti Református Egyházközség új informatikai eszközei már a gyakorlatban is bizonyítottak"

BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable