• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

A képek megtekintéséhez az Adobe Flash Player letöltése szükséges.
Cache Directory Unwriteable
Cache Directory Unwriteable

Útravaló

Ige: Filippi 2,14k

"Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek."

Online Biblia


Tudnivalók a keresztelésről

1. A keresztség áldásai

Sok szeretettel köszöntjük a Kecskeméti Református Egyházközség gyülekezeti közösségében a kedves Szülőket és Keresztszülőket, akik elhozták gyermeküket megkereszteltetni! Örömmel fogadjuk és vártuk Önöket, és az a vágyunk, hogy családjuk minden tagja egyre mélyebben megismerje gyülekezetünket és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak elkötelezett követője legyen. Jézus Krisztus parancsára keresztelünk, aki ehhez ígéretet is fűz: „Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül.” (Márk 16,16) „Térjetek meg és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.” (Apostolok cselekedetei 2:38-39)

A keresztség az élő Istennel való csodálatos személyes kapcsolat jele és pecsétje. A világot teremtő és fenntartó Úr szeretet-szövetségébe kegyelemből hit által tartozhatunk! Ő hív el bennünket, hogy ígéreteinek örökösei legyünk. Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása által bűnbocsánatot kapunk, megszabadulunk a bűn uralmától, örökségünkké lesz az örök élet, és áldások sokaságát nyerjük el az engedelmesség útján, az Isten és ember iránti szeretet kötelékében.

2. A gyermek-keresztség feltételei:

Az Úr Jézus Krisztus a Vele való szövetségbe hív el. Erre a hívásra, megelőző szeretetre válaszol a hit ajándékát elnyert ember. Enged és engedelmeskedik és gyermeke megkeresztelése által hitvallást tesz és beavattatja őt a keresztyén anyaszentegyházba és megkülönbözteti a hitetlenek gyermekeitől. (lásd Heid. Káté 74. kérdés) A keresztség által a gyermek, egy nagy lelki család tagjává lesz, ahol elindulhat a hitre jutás útján. Örülünk, hogy Önök elhozták megkeresztelni a gyermeküket. A szívünkben élő hitünket Isten látja. Gyülekezetünk négyféleképpen szeretné ezt erősíteni:

- Mindkét szülőt és keresztszülőt két keresztelési beszélgetésre hívjuk és várjuk a keresztelés előtt. (Ezek témái: Isten tanítása a keresztségről, hitvallásaink, gyakorlati kérdések) Ha a keresztszülők nem kecskemétiek, akkor kérjük, hogy menjenek el keresztelői beszélgetésre a lakóhelyük szerinti református gyülekezetbe! Az egyik beszélgetésekre pénteken 17 órakor a Szabadság tér 6 sz. alatti Gyülekezeti Központban kerül sor. Az alkalmak 17-18 óráig tartanak. Ha lehet, a gyermekeket ne hozzuk magunkkal. Amennyiben nem tudjuk másként megoldani, akkor úgy készüljünk, hogy egy órát tudjunk a gyermekekkel együtt beszélgetni! A második alkalommal egy családi istentiszteleten kell rész venni és utána megkeresni a szolgáló lelkipásztort. Vasárnaponként 11 órakor kezdődnek a családi istentiszteletek. Bármelyik pénteken és vasárnap lehet jönni a keresztelés időpontja előtt.

- Mivel a hitre való nevelésben a szülők fogadalmat tettek, elkötelezett vezetői gyermeküknek, ezért a szülők és a keresztszülők közül legalább egy reformátusnak keresztelt, konfirmált hívő egyháztag kell, hogy legyen. Amennyiben egyikük sem az, akkor kérjük, hogy a keresztelést követően legalább egyikük iratkozzon fel gyülekezetünkben felnőtt konfirmációi tanfolyamra. Ennek kezdő időpontjai: szeptember és február. A felnőtt konfirmáció nagy áldást fog jelenteni az önök hite, családja és egész élete számára.

- A hithez alapvető a Biblia és hitvallásunk ismerete: Apostoli Hitvallás, „Mi Atyánk” Heidelbergi Káté 1-2. kérdés-felelet. A pénteki alkalmon erről beszélgetünk, és ott újra elmélyítjük ezek ismeretét.

- Végül, a keresztelés előtt és után várjuk Önöket vasárnapi istentiszteleteinkre, bibliaóráinkra, családos alkalmainkra ahol hitünkben erősödünk mindnyájan. Az alkalmak rendjéről a beszélgetésen kapunk további hívást és eligazítást.

Mindezek fényében várjuk és köszöntjük Önöket! Isten áldását kérjük az egész család életére és készülünk a további találkozásra Önökkel!
Keresztelésre személyesen lehet jelentkezni (valamelyik szülő, vagy a gyermek képviselője). Időpont-egyeztetésre és adatfelvételhez kérjük, jöjjenek el a Református Lelkészi Hivatalba a Szabadság tér 7. szám alatt található Újkollégiumba (bejárata a Cifrapalota felőli oldalon).
Áldást, békességet!

Kecskeméti Református Egyházközség

 

 

 

"Erős torony az Úr neve, oda fut az igaz, és védelmet talál."

/Példabeszédek 18,10/

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2016. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2015. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2014. évről

Lelkigondozás

SKYPE: lelkigondozas1
Telefon : 06-1-201-0011

TIOP-1.1.1-07

"Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Kecskeméti Református Egyházközség iskoláiban"

"A Kecskeméti Református Egyházközség új informatikai eszközei már a gyakorlatban is bizonyítottak"

BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable