• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

A képek megtekintéséhez az Adobe Flash Player letöltése szükséges.
Cache Directory Unwriteable
Cache Directory Unwriteable

Útravaló

Ige: Filippi 2,14k

"Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek."

Online Biblia


Jegyespároknak
„Azután ezt mondta az Úristen: Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat.”
(1Móz 2,18)

Kedves Jegyespár!

Szeretettek köszöntjük Önöket a Kecskeméti Református Egyházközség közössége nevében életük örömteli eseménye előtt! A több, mint 300 éves templomunkban az utóbbi évtizedekben, évente 50 pár kért áldást életére, nyitott szívvel várjuk Önöket is!

Örömhírünk, hogy az élő Isten mondja ki a fent olvasott bibliai Igét, vagyis Ő tölti be az ember szükségeit, Ő tudja, hogy mi nem jó és mi jó nekünk. Ő alkot hozzánk illő segítőtársat, mert szeret. Hittel valljuk tehát, hogy a házasság isteni eredetű, Isten úgy teremtette az embert, hogy férfi és nő egymásra utalva együtt élje az élet teljességét. A házasság ugyanis nemcsak testi közösség, hanem lelki közösség, életközösség és sorsközösség, szeretetközösség és imaközösség is. Vagyis akkor áldott, ha két ember Istennel közösségben éli meg: „A hármas fonál nem szakad el egyhamar.” (Préd 4,12)

Isten Igéje szerint tehát a házasság két egymást szerető ember, életre szóló szövetsége. Mindketten felelősek a döntésükért, amellyel felvállalják a másikat, megosztják vele életüket, örömeiket és bánataikat. A Teremtő Isten egész életre szóló kapcsolatként tervezte a házasságot, - annak esetleges megromlásáért egyedül az embert terheli a felelősség. Az Isten nélkül élő ember életében az el nem fogyó szeretet forrása hiányzik. Isten azonban segítségét ajánlja fel, az Önmagával való kapcsolatban mindazoknak, akik segítségül hívják Őt.

A házassági szent szövetséget tehát két ember köti meg egymással, úgy azonban, hogy mindketten hozzák az Ádámtól és Évától örökölt romlott alaptermészetüket. (1 Pét 1,18) Az élő Isten újjáteremtő szeretetére van szükségük, hogy a házasságban mindvégig megmaradhassanak, - folyamatosan bocsánatot kérjenek, és bocsánatot adjanak egymásnak, ahogyan az élő Isten is megbocsát a bűnbánó embernek.

Ebből következik, hogy az egyházi esküvő nem hat önmagában, ha valaki nem kéri, nem igényli Isten szeretetét, a szertartás önmagában nem segít rajta. Jézus Krisztus életét adta és teljes isteni hatalmát, szeretetét és bölcsességét kínálja fel ma is minden Hozzá forduló embernek.

Hogy erről beszélgethessünk, minden jegyespárt legalább két jegyesoktatásra, és egy megbeszélésre várunk a menyegző előtt.

A templomi menyegzői istentisztelet igényét személyesen, a Szabadság tér 7. szám alatti református lelkészi hivatalban lehet bejelenteni. (A Református Újkollégium Cifra Palota felöli sarkánál.)

Jegyesoktatást három alkalommal tartunk a jegyespárokkal előre egyeztetett időpontban. A harmadik megbeszélésre a templomi menyegzői istentiszteletet megelőző napokban kerül sor a református templomban. Templomunk új orgonája, orgonistája biztosítja az alkalom színvonalas zenei hátterét. A templom díszítésére lehetőség van, a templomhoz és alkalomhoz illően. Erről mindig a pár családja gondoskodik, igényük szerint.

Ha a jegyespár egyik tagja még nem részesült keresztségben, szeretettel meghívjuk az előkészítő felnőtt konfirmációi alkalmakra, melynek végén hitvallást tehet (konfirmáció) és megkeresztelkedik. Természetesen, ha valaki más keresztyén közösségben gyakorolja a hitét, őt nem kívánjuk konfirmálni.

Nem szolgáltatást végzünk, hanem szeretnénk szolgálni, segíteni azoknak a nyitott szívű pároknak, akik igénylik és várják Isten áldását életükre. Természetesen azon vagyunk, hogy minden részletében segítsük a templomi alkalom őszinte meghittségét, tisztaságát és örömteli voltát.

VÁRUNK MINDEN HÁZASULANDÓ JEGYESPÁRT!

 

 

"Erős torony az Úr neve, oda fut az igaz, és védelmet talál."

/Példabeszédek 18,10/

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2016. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2015. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2014. évről

Lelkigondozás

SKYPE: lelkigondozas1
Telefon : 06-1-201-0011

TIOP-1.1.1-07

"Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Kecskeméti Református Egyházközség iskoláiban"

"A Kecskeméti Református Egyházközség új informatikai eszközei már a gyakorlatban is bizonyítottak"

BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable