• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

A képek megtekintéséhez az Adobe Flash Player letöltése szükséges.
Cache Directory Unwriteable
Cache Directory Unwriteable

Útravaló

Ige: Filippi 2,14k

"Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek."

Online Biblia


Nőszövetségi tavaszi konferencia

„Emlékezzetek meg elöljáróitokról, akik Isten Igéjét hirdették nektek Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket.”

(Zsid. 13,7)

A Dunamelléki Református Nőszövetség tavaszi csendesnapját a Budapest-Baross téri gyülekezet templomában tartotta.

A megjelenteket dr. Svébisné Juhász Márta köszöntötte, majd Bagi László lp. bemutatta a gyülekezetet, az egyetlen gyülekezetet, akinek nincs temploma. Ők a Zsinati székházban tartják istentiszteleteiket. – Megtisztelő – mondta Bagi úr, hogy a Nőszövetség itt tartja tavaszi csendesnapját.

P. Tóthné Szakács Zita, a MRE Zsinati Iroda missziói osztályvezetője a Székház építésének történetéről szólt, ismertette munkájukat, mint mondta: „Ez az egyház parlamentje. Békességes hangnemben, jó összhangban üléseznek itt 1909. április 21. óta. ” /Kálvin születésének 400 évfordulója/

A 397. dicséret: Ó, Sion ébredj eléneklése után P. Tóthné megtartotta a nyitó áhítatot.

Ige: „Ne feledkezzetek meg vezetőitekről”, ami egyben a Meghívó igéje is volt, de felvezető a nap témáihoz, előadásaihoz.

Ima: Taníts, adj erőt naponta, hogy a kihívásokra válaszoljunk. Add, hogy a cselekedetek Téged dicsőítsenek.

Dr. Fogarasy Zsuzsa – a Kecskeméti Ráday Múzeum igazgatójának vetített, képes előadása következett, melynek címe:

Református kulturális örökség a Duna mentén

Igazgatónő részletesen ismertette a „Kálvin hagyománya” c’ kiállítást, mely a télen a Budapesti Hadtörténeti Múzeumban volt látható. Teremről teremre járt velünk és a tőle megszokott magas színvonalon mutatta be a kincseket.

Előadása befejezéseként szólt a Kecskeméti Ráday Múzeum új termében látható interaktív Kálvin-kiállításról, valamint a téren felállított Kálvin szoborról.

A szünet előtt elnök asszony névsor olvasott, városunkat a konferencián 9 fő képviselte.

A szünet után még 2 előadás következett. "Új idők hajnalán – történelmi áttekintő Kálvin koráról" és „Az elfelejtett asszony” – Idelette de Bure, Kálvin hitvese Terényi-Kelemen Éva bölcsész előadásában.

Meghatóan szép előadást hallottunk az odaadó hitvesről, aki Kálvin szolgálatait hittel segítette. Idelette képét és imáját távozásunkkor ajándékba kaptuk.

A záróáhítatot Szénási Sándorné lp. szolgáltatta. 512. dicséret: Szólj, szólj hozzám Uram.

- „Jó nekünk emlékeznünk elődeink dicső tetteire” – hallottuk, mert: „Egyedül a hit által van üdvösségünk a Jézus Krisztusban” – mondta Kálvin. És Kálvin öröksége, valamint a mai ige: Ézsaiás 54,6 „Az én irgalmasságom tőled el nem távozik” egységben van.

„Hálát adva a nagy elődökért kérjük az Ő megerősítését.”- zárta az áhítatot Szénásiné.

Ima után a 462. ének csendült fel: Csak vezess, Uram…

 Kollárné Marika Nőszövetségi tag jegyzetei alapján

A csendesnapon készült képek a galériában láthatók

 

 

"Erős torony az Úr neve, oda fut az igaz, és védelmet talál."

/Példabeszédek 18,10/

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2016. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2015. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2014. évről

Lelkigondozás

SKYPE: lelkigondozas1
Telefon : 06-1-201-0011

TIOP-1.1.1-07

"Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Kecskeméti Református Egyházközség iskoláiban"

"A Kecskeméti Református Egyházközség új informatikai eszközei már a gyakorlatban is bizonyítottak"

BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable