• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

A képek megtekintéséhez az Adobe Flash Player letöltése szükséges.
Cache Directory Unwriteable
Cache Directory Unwriteable

Útravaló

Ige: Filippi 2,14k

"Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek."

Online Biblia


Lelkipásztorok és presbitérium

 

Lelkipásztorok:

Varga Nándor

Kecskemét-nyugati egyházrész lelkipásztora - elnöklelkész

 

gyülekezeti konfirmáció


Kuti József

Kecskemét-keleti egyházrész lelkipásztora – Igazgatótanács elnöke

Fife-fiatal felnőttek bibliaórája, gyülekezeti konfirmáció

 

Hodánics Tamás

intézeti lelkipásztor
Bács-Kiskun Megyei Kórház lelkigondozó-lelkésze

Kékkereszt Csoport szenvedélybetegeket segítő lelkésze

 

 

Kerekes Márton

 

városrészi misszióért felelős lelkipásztor (Bethlenváros, Hunyadiváros, Műkertváros),

hajléktalan misszió

 

 

 

Kuti Józsefné Filep Katalin

intézeti lelkipásztor

 

Sion házak lelkésze, Diakónia, Játszóház

 

Laczay András

gimnáziumi lelkész-vallástanár

 

fiatal házasok bibliaköre, Katonatelepi templom

 

Pál Ferenc

városrészi misszióért felelős lelkipásztor (Széchenyiváros, Kadafalva),

városi hitoktatásért felelős lelkipásztor

 

 

 

Ritter Nándor

Ménteleki helyettes lelkipásztor, gyógypedagógus, családos bibliaóra, börtönlelkész

 

 

 

Vass Réka Adrienn

beosztott lelkipásztor

Sion Házak lelkésze, Petőfiváros

 

Vincze Árpád

Gimnáziumi lelkész-vallástanár

 

 

 

Nagy Henrietta

 

Beosztott lelkipásztor,

ifjúsági istentisztelet

Weiner Zoltán

Ifjúságért felelős lelkipásztor

Internátusi lelkipásztor

 

Diakónus:

Telek Péter Pálné Kabai Virág

Gyülekezeti diakónia, cigánymisszió

 

A Kecskeméti Református Egyházközség Presbitériuma és tisztségviselői 2018.

Főgondnok:

Simonné Bakó Mária


Kecskemét Keleti Egyházrészi gondnoka, gondnok-helyettese:

Tóth Attila

Seres Béla

Kecskemét Nyugati Egyházrészi gondnoka, gondnok-helyettese:

Mező Gábor

Stein Ferenc

Presbiteri jegyző:

Bán Magdolna

Aljegyzők:

Nemes Gyöngyi Ilona

Csontos Lajos

Mikesiné Ertl Katalin

Presbiterek:

Balázs Attila

Balláné T. Nagy Ilona

Bán Magdolna

Barta András

Barta Julianna

Beckerné Bakos Ilona

Benkéné Pungur Zsuzsanna

Bibó Zoltán dr.

Bocskár Sándor

Borbély Beáta

Csete Jenő

Csontos Lajos

Faragó Attila

Fekete Ákos

Fodor Attila

Fogarasi Zsuzsanna Dr.

Földesi Ferenc Dr.

Galambos Péter

Görög Istvánné

Grosch András

Halasi Gábor

Hörcsök Imre

Írházi Isván Dr.

Jánosy László

Kerényi Zsuzsanna

Kiss Ákos

Kiss Géza

Kósa Gergelyné

Kovács Lóránt Dr.

Kőrössy Balázs

Lukács Nándor Dr.

Mészáros János ifj.

Mező Gábor

Mikesi Tibor

Mikesiné Ertl Katalin

Mikulás József Dr.

Molnár Tamás

Nagy Ágnes

Nemes Gyöngyi Ilona

Novomeszky Ákos Dr.

Nyirádi Tamás Dr.

Osváth László

Palásti-Kovács Márta

Palotásné Kaszás Edina

Pető Lajos

Puskás Pál

Puskás Júlia

Sárközy Szabolcs Dr.

Seres Béla

Simonné Bakó Mária

Somodi Ferenc

Stefanut-Győrfi Hajnal

Stein Ferenc

Svébisné Juhász Márta Dr.

Szabó Ildikó Dr.

Szenes Márton

Szenes Mártonné Durucz Anna

Tóth Attila

Tóth Imre

Tóthné Krajner Etelka

Pótpresbiterek:

 

 

Slavitsek Endre

H. Nagy Árpád

Zombory István

Sárközi István Dr.

Gáspár Tibor

Virág Gabriella

Monostori Ferencné

Pongó Zsuzsanna

Tódor Norbert

Balogh Anikó

Csontos Rudolf

Diós János

Halász István

Tabajdi István

B. Tóth Ferenc

Tiszteletbeli presbiterek:


Dugár Dénes id. Tóth Imre
Dr. Török István Varga Sándor
Fogarasi Zoltánné Varga Sándorné
Kiss Géza Tapolcsányi Zoltán
Zana Sándor Dr. Tiba István
Dr. Dömötör Endre Dunszt István
Horvát István Horváth Sándor
id. Mészáros János Mészáros Jánosné
Nagy János 

 

"Erős torony az Úr neve, oda fut az igaz, és védelmet talál."

/Példabeszédek 18,10/

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2016. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2015. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2014. évről

Lelkigondozás

SKYPE: lelkigondozas1
Telefon : 06-1-201-0011

TIOP-1.1.1-07

"Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Kecskeméti Református Egyházközség iskoláiban"

"A Kecskeméti Református Egyházközség új informatikai eszközei már a gyakorlatban is bizonyítottak"

BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable