A képek megtekintéséhez az Adobe Flash Player letöltése szükséges.
Cache Directory Unwriteable
Cache Directory Unwriteable

Útravaló

Ige: Filippi 2,14k

"Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek."

Online Biblia


Kegyeleti megemlékezés
There are no translations available.

Igazán méltó megemlékezésnek lehettek tanúi az egybegyűltek 2010. június 9-én a Kecskeméti Református Temetőben SZAPPANOS István felújított síremléke előtt.

 

 

„Az igaznak emlékezete áldott” – mondta köszöntőjében nt. Szabó Gábor református lelkipásztor, tb. esperes. Üdvözölte dr. Sárközy István alpolgármester urat, Dr. Gedai István urat, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnökhelyettesét, a képviselőket, Fellegi Tamás kőfaragót, Szilvási Judit szobrászművészt, dr. Tiba István gondnok urat, Tóth Imre temetővezető presbiter urat, az őrt álló cserkészeket, Jámbor Zsolt tanár urat a kamarakórussal, a Faragó Béla Gyermekotthon, és a Kocsis Pál Mezőgazdasági Szakközépiskola képviselőit és a megjelent kedves testvéreket.

 

 

Dr. Gedai István beszédében kiemelte, hogy a felújítás Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kecskeméti Református Egyházközség összefogásával készült el, így a sírkert előtt a főhajtás is közös.
Méltatta a példaadó hős életét és munkásságát, a hősét és az emberét, aki a Nemzetét szolgálta. „A gyász után a kegyelet időszaka követezik, ez mindenkit megillet, de a Hőst a Nemzet kegyelete illeti”.

Dr. Gedai úr külön köszönetet mondott a cserkészeknek, akik az ifjaknak nemzeti öntudatot hivatottak továbbadni.

 A Református Gimnázium kórusa Jámbor Zsolt tanár úr vezetésével Erkel: Köri kördal kórusművét adta elő.

 Ezt követően egy szavalatot halhattunk. „Ratkó József: Mégiscsak ők” című versét előadta: Zilahi Réka, a Református Gimnázium 11. osztályos tanulója.

A történelmi múltat idézte Kecskemét Megyei Jogú Város alpolgármestere dr. Sárközy István úr megemlékezésében, és a sokoldalú, igazi polihisztor Szappanos Istvánt „az utolsó reneszánsz típusú emberként ” emlegette. Méltatta életútját, elmondta, hogyan határozta meg családja a gondolkodását, a Kuruczos hagyományok követését, és a Hithez való feltétlen ragaszkodását.

Számos tisztséget töltött be: 48-as Honvéd, Városi Tanácsnok, Megyei Táblabíró, a Református Egyház örökös főgondnoka, országgyűlési képviselő, Magyar Királyi Udvari Tanácsos és még hosszasan sorolhatnánk, néhányat ezek közül még 80-as éveiben is aktívan és korát meghazudtoló elánnal látott el.

Ezután a megjelentek elhelyezték koszorúikat és néma főhajtással tisztelegtek Szappanos István emléke előtt.

Szabó Gábor tb. esperes úr köszönetet mondott a megemlékezőknek, és felolvasta a Szappanos család hálát kifejező levelét.

A kegyeleti megemlékezés a Szózat eléneklésével ért véget.

 


 

 

 

A sír a Nemzeti Sírkert része.

 

A szeretteinkre való gondolás és emlékezés mindig Istentől áldott hitpróba, erőgyűjtés.

 

Terényi-Kelemen Éva

 

 

 

"The name of the Lord is a strong tower: the upright man running into it is safe."

/Proverbs 18,10/

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2016. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2015. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2014. évről

Lelkigondozás

SKYPE: lelkigondozas1
Telefon : 06-1-201-0011

TIOP-1.1.1-07

"Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Kecskeméti Református Egyházközség iskoláiban"

"A Kecskeméti Református Egyházközség új informatikai eszközei már a gyakorlatban is bizonyítottak"

BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable