A képek megtekintéséhez az Adobe Flash Player letöltése szükséges.
Cache Directory Unwriteable
Cache Directory Unwriteable

Útravaló

Ige: Filippi 2,14k

"Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek."

Online Biblia


IX. Szeretet-hét
There are no translations available.

Azaz a határtalan szeretet ünnepe az Emmausban

A Kecskeméti Református Egyházközség Emmaus házában 2006 nyarán első alkalommal rendeztük meg a Szeretet-hét címet viselő tábort.

A gyülekezeti kezdeményezés célja az volt, hogy a határon túli magyar és a kecskeméti gyermekek közös táboroztatásával a résztvevőkben megerősödjön az istenszeretet, a testvérszeretet, a hazaszeretet és a természetszeretet tudata.

Azóta már kilenc Szeretet-héten több, mint 600-an vehetettek részt. Gyermekcsoportok érkeztek a kárpátaljai Tivadarfalváról - Ukrajna, a vajdasági Bácsfeketehegyről - Szerbia, a partiumi Biharfélegyházáról és Biharvajdáról - Románia, az erdélyi Kolozsvárról és Magyarbikalról - Románia, a felvidéki Alistálról és Kisgéresről - Szlovákia, valamint Baranyából - a Horvátországi Laskóról. A gyermekek és a szervezők között barátságok kötődtek, ezért a Kecskemét melletti táborban résztvevők a következő évben meghívást kaptak egy határon túli Szeretet-hétre is. Így a 2. Szeretet-hetet Kárpátalján, a 4. hetet a Vajdaságban, a 6. hetet Csallóközben, a 8.-at pedig Erdélyben szervezhettük meg. Szép hagyománnyá vált, hogy minden tábor elején elültetünk egy Szeretet-fát, amely kifejezi a szétszakítottság ellenére való összetartozásunkat.

„Áldás és békesség otthonunkra, szép hazánkra…” – immár 5. éve, hogy felcsendült ez az ének az Emmaus-házban a határon túli magyar és kecskeméti református gyermekek ajkán.  Isten Igéjével kezdődött hétfőn este a tábor:
„Összegyűjtöm majd népét mindazokból az országokból, ahová szétszórtam lángoló haragomban és nagy felháborodásomban. Visszahozom őket erre a helyre, letelepítem, és biztonságban lesznek. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek. Egy szívet és egy utat adok nekik, hogy engem féljenek mindenkor, és jó dolguk legyen nekik is, meg utódaiknak is. Örök szövetséget kötök velük, nem fordulok el tőlük, jót teszek velük, és olyanná teszem szívüket, hogy féljenek engem, és ne hajoljanak el tőlem. Örömmel teszek jót velük teljes szívemmel és lelkemmel, és véglegesen elültetem őket ebbe a földbe. Mert ezt mondja az ÚR: Ahogyan elhoztam erre a népre mindezt a nagy rosszat, ugyanúgy elhozom rájuk mindazt a jót is, amit most ígérek nekik.” Jer.32,37-42
Majd a kisgéresi csoport az Irgalmas szamaritánus történetének bemutatásával ajándékozta meg a többieket.

Reggelenként Isten szeretetére hangolódtunk a közös éneklések után, majd a csoportfoglalkozásokon arról beszélgettünk, hogy hogyan szerethetjük jobban Istenünket, az embertársunkat, a hazánkat és a természetet.

A délutánok mindig gyorsan elrepültek: festettünk emblémás sapkát, varrtunk ajándék-tulipánt a hét támogatóinak, volt nagy sportvetélkedő, de a legnépszerűbb program a métázás volt. Készítettünk Szeretet-sütit, amivel azután megvendégeltük a táborba kilátogató adományozóinkat. Csütörtökön Kecskemétre utaztunk, ahol a Városháza és az Újkollégium megtekintése után az uszodában lubickoltak a gyerekek. Délután a Katona József Könyvtárban anyanyelvi foglalkozáson vettünk részt, majd a Ráday Múzeumba látogattunk el. Pénteken az Emmausban köszönthettük Lezsák Sándort, aki a hazáról tartott előadást a táborozóknak. Majd közösen elültettük a ház elé azt a kis Szeretet-facsemetét, amelyre a határon túliak egy-egy maroknyi földet hoztak otthonról. Ahogy ez a kis fácska meggyökerezni és növekedni fog, úgy kell nekünk is meggyökereznünk és növekednünk Isten szeretetében. Erre emlékeztet majd az a kis nemzeti szalag, amelyet mindenki magával vihetett.

Esténként is változatos programokon vehettünk részt: volt moldvai táncház a Csörömpölők zenekar kíséretével, szerdán vendégcsoportjaink bemutatkozó műsorát nézhettük meg, csütörtökön pedig egy csapatvetélkedő keretében emlékeztünk meg a Trianoni évfordulóról. A hét kiemelkedő programja volt a „Ki mit tud a magyar kultúra kincseiből?” vetélkedő. Már az elődöntők során kiderült, hogy milyen gazdag anyaggal készültek a táborozók: elhangzott sok szép magyar népdal, népmese és vers. Nagy sikert aratott a citeramuzsika, valamint az a néptáncos bemutató, amikor együtt járta a verbunkot egy Kárpátaljáról és két Horvátországból való legényke.

A közös programok, játékok, beszélgetések mind hozzájárultak ahhoz, hogy új barátságok szövődjenek, hogy jobban megismerjék egymást azok, akiket az országhatárok szétválasztanak. Magyarságukról így írtak a táborozók:
-    „Jó magyarnak lenni, mert örülök, hogy tudok két nyelven, és büszke vagyok, hogy tudok magyarul.” /K.Gergely, Kárpátalja/
-    „Nehéz magyarnak lenni a határon túl, mert idegen nyelven kell beszélni.” /B.Panna, Felvidék/
-    „Jó lenne, ha nem választana el minket a határ, és egyáltalán semmi.” /M.Anna, Kecskemét/
-    „Jó magyarnak lenni, mert Magyarország szép és otthonos.” /K.Violetta, Kecskemét/

Szombaton délután a kecskeméti gyerekekért kijöttek a szüleik az Emmausba, de nem csak őket, hanem 1-2 határon túli gyermeket is hazavittek, hogy a családok vendégszeretetében is részesülhessenek vendégeink. Vasárnap a hálaadó istentiszteleten együtt köszöntük meg Istenünk ajándékozó szeretetét, amellyel körülvette hetünket. Igét hirdetett Seres János kárpátaljai esperes, aki jövő nyárra meghívta a IX.Szeretet-hét résztvevőit az Aklihegyi táborukba.
Sok-sok élménnyel meggazdagodva indultak haza a táborozók, akik a hét során a testvéri közösségben megtapasztalhatták Istenünk szeretetét, valamint azt, hogy a trianoni határok szétválasztanak, de a szeretet összeköt minket.

Egy határon túli résztvevő, Blanár Erik kisgéresi lelkipásztor így vallott erről:
„Amikor találkozol ukrán állampolgárokkal, és érted mit mondanak neked, amikor a horvátországi és Szerbiából jött ismeretlenekkel nem gond összebarátkozni, mert könnyen bemutatkoztok szép magyar nyelven, édes borzongás fog el. Amikor ezek a testvérek tudnak válaszolni az „Áldás békesség”-re, akkor édes borzongás fog el. Amikor bejelölitek a térképen nemzeti színű szívecskékkel, hogy honnan jöttetek, és látod, hogy milyen nagy területet fed le (hat országot) azoknak a száma, akik értik azt a szót, hogy szeretlek, akkor édes-szomorú borzongás fog el. Amikor arra gondolsz, hogy ennek a határtalan szeretet szónak 90 éve még nem voltak határai, akkor szomorú borzongás fog el. Amikor nem érti mindenki, mi az a botaski (magyarul: tornacipő) és a patika (magyarul: tornacipő), akkor fog vacogtatóan szomorú borzongás fog el.
Jó, hogy vannak testvérek Kecskeméten, akik fáradoznak a szervezéssel, jótékonysági koncerteket rendeznek, kevéske nyugdíjukból adakoznak, és főképp imádkoznak azért, hogy a szomorú, fog-vacogtató, lelket rázó, szívet szorító borzongásokat valamennyire csillapítani tudjuk közösségben az Úrtól tanult szeretettel. Hat ország keresztyén, református magyarjainak gyermekei és felnőttei gyűltünk össze Emmausban, Kecskeméttől 11 km-re, hogy a már említett szeret szó sugarait vizsgáljuk. Beszéltünk róla, megtapasztaltuk és gyakoroltuk is az Isten szeretetet, emberszeretetet, természet szeretetet, hazaszeretetet és egyházszeretetet. Sokféleképpen élhetjük meg a Krisztusi szeretetet, annyi sugara van, életünk minden zugába bevilágít a világossága, megcirógat a melege. Csak gyakorolni kell. Köszönjük neked Szentlélek Isten, hogy munkálkodtál a kecskeméti, tivadarfalvai, biharfélegyházi, bácsfeketehegyi, laskói és kisgéresi gyermekek és felnőttek szívében. Köszönjük, hogy ilyen nagy szeretettel szeretsz minket, Jézus!”
 
A hétről néhány mozzanat, néhány pillanatfelvétel megtekinthető a GALÉRIÁBAN
 

 

 

"The name of the Lord is a strong tower: the upright man running into it is safe."

/Proverbs 18,10/

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2016. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2015. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2014. évről

Lelkigondozás

SKYPE: lelkigondozas1
Telefon : 06-1-201-0011

TIOP-1.1.1-07

"Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Kecskeméti Református Egyházközség iskoláiban"

"A Kecskeméti Református Egyházközség új informatikai eszközei már a gyakorlatban is bizonyítottak"

BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable