A képek megtekintéséhez az Adobe Flash Player letöltése szükséges.
Cache Directory Unwriteable
Cache Directory Unwriteable

Útravaló

Ige: Filippi 2,14k

"Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek."

Online Biblia


Sajtófigyelő - A szerbiai Vajdaságban írták a IX. Szeretet-hétről
There are no translations available.

Kecskeméten az Emmus Házban 2010. augusztus 2. és 8. között került megrendezésre immár kilencedik alkalommal Szeretet-hét, melyen a magyarországi résztvevők mellett az anyaországtól egykor elszakadt területek képviselői is részt vettek öt térségből Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből, Szerbiából és Horvátországból.
Nagy öröm volt számomra, amikor márciusban lehetőségem nyílt arra, hogy ezen a jeles rendezvényen hat bácsfeketehegyi gyermek vezetőjeként részt vehetek, ezzel is képviselve a vajdasági református magyar fiatalokat.
Augusztus közeledtével, némi bizonytalansággal töltött el, hogy a gyermekek majd hogyan fogják érezni magukat, mivel zömében 8–9 év körüliek és egy hétig tartó időtartamban még nem voltak távol otthonuktól, szüleiktől. Visszatekintve, ez a félelmem teljesen alaptalan volt.
A Bácsfeketehegy közösségét képviselő teljes csapat már július elején kialakult, és elkezdődött a bemutatkozó előadás összeállítása, illetve az arra való felkészülés. Falunkat Bede Anett, Bede Noémi, Molnár Anna, Ádor Denisz, Fehér Áron és Kórizs Levente képviselte.
A gyermekek mindegyike alaposan kivette részét a felkészülésből, és örömmel tanulta meg a rájuk bízott előadásrészt. A tábor közeledtével egyre több kérdés merült fel részükről, ami lelkesedésükről és kíváncsiságukról tanúskodott.
Augusztus 2-án, hétfőn délután egy órakor indult a csapat Bácsfeketehgyről, és délután 5 órára értünk az Emmaus Házba, a tábor helyszínére. Ez a helyszín Kecskemét mellett található. Gyönyörű fákkal körülvett erdős környezetben helyezkedik el és egy hatalmas játszótér van mellette. Mivel az elsők között érkeztünk, így a már oda érkezett vendégekkel azonnal elkezdődött az ismerkedés. A gyermekek amint meglátták a vonzó környezetett, a játszótéren azonnal barátságot kötöttek.
A szervezők, kecskemétről Pál Ferenc lelkipásztor és felesége Szilvia, valamint Terényi-Kelemen Éva és Bárdos Péter és Edit nagy szeretettel fogadtak minden résztvevőt, amely mind a csoportvezetőket, mind pedig a gyermekeket nagy örömmel és megnyugvással töltötte el.
Az egyhetes tábor a szobabeosztás és a házirend ismertetésével, majd minden résztvevő rövid személyes bemutatkozásával kezdődött. Másnap a gyermekek négy csoportba lettek osztva korosztály szerint, Máté, Márk, Lukács és János csoportokba. A reggeli áhítat után – a vezetők segítségével – minden délelőtt előadásokat hallgathattak a gyerekek, az Istenszeretetről, testvérszeretetről, hazaszeretetről és a természetszeretetről. Minden előadás nagyon tanulságos volt, a gyermekek nyelvezetén szóltak az előadók. Az Istenszeretet lényege, hogy minden ember élete Istenre mutasson. A testvérszeretetről szóló előadás „azt tedd a másikkal, amit veled is szeretnéd, hogy cselekedjenek” gondolatsor szellemében zajlott. A hazaszeretet témaköre is elgondolkodtató volt. Nehémiás történetéből indultunk ki, aki küzdött a saját népéért. Figyelt Istenre, imádkozott és cselekedett a hazájáért.Ugyanis fontos volt neki, hogy újra felépüljenek Jeruzsálem előzőleg lerombolt kőfalai. Az előadásban rávilágítottak arra, hogy nekünk is tennünk kell a magyar népért, a gyermekeknek folyamatosan tanulniuk kell, hogy nagy dolgokat vihessenek véghez. A természetszeretet témaköre minden gyermekhez nagyon közel állt, mert az állat- és növényismeret témakörét az előadó kint a természetben ismertette, és a természet megfigyelése tovább színezte mindezt.
Minden délután változatos program volt, amit a gyermekek nagyon élveztek. A különböző sportprogramokban és vetélkedőkben mindenki kivette a részét, felhőtlenül szórakoztak. Emellett volt kézműves tevékenység (ajándékkészítés a vendégek részére, sapkafestés), kiskukta program (sütemények készítése), és minden nap zajlott „Ki mi tud?”vetélkedő.

A vacsorát követően minden este további programok megszervezésével kedveskedtek a szervezők.
Kedd este a Csörömpölők zenekar adott élvezetes koncertet a gyerekeknek, s a program táncházzal zárult.
Szerda este a vendégek mutatkoztak be, a műsorokban mindenki a saját térségét mutatta be, a térség jellegzetességeit kiemelve.
Csütörtökön este a Kecskemét városában tett kirándulás után vetélkedő, kvízjáték zajlott.
A péntekre eredetileg tervezett szabadtéri tábortüzet sajnos elmosta az eső, de kárpótolta a nagyteremben – szimbolikus tábortűz mellett – megtartott zenés műsor. Ugyanis a „Ki mit tud?” vetélkedő győztesei újra dobogóra léphettek és előadhatták vidám darabjaikat, melyben a szavalás,  népmese, népdal mellett a citera megszólalása, valamint a néptánc fokozta a hangulatot.
A szerdai bemutatkozó előadáson a vajdasági csapat Bácsfeketehegy jellegzetességeit kidomborítva tartott egy előadást, melynek keretében a vendégek részére képi bemutatóval egybekötve a gyermekek beszéltek a falu történetéről, a református egyház történelmében betöltött szerepéről.Valamint a falu egyik ismertetőjegyéről a meggyről és a meggy köré kialakult helyi programokról. A Bácsfeketehegyről szóló előadást ifjúsági énekkel kezdtük, és egy népdallal zártuk.
 
A gyerekekben felejthetetlen élményeket hagyott a tábor csütörtöki programja, ami a Kecskemétre való kirándulás volt.
Ekkor megtekinthettük többek között a városházát, a Katona József Könyvtárat és a Ráday Múzeumot is, ahol a gyermekek feltehették a kérdéseiket és kedves fogadtatást, valamint kimerítő választ kaptak. A programot tovább színesítette az uszodában eltöltött pár óra, és a gyermekek számára tartogatott meglepetés program, amely látogatás volt egy cukrászdában.
Külön öröm volt számunkra amikor péntek délután megérkezett körünkbe a Bácsfeketehegyen szolgálatot teljesítő Harangozó László lelkipásztor családjával., aki szintén áhítattal szolgált a résztvevők felé.
Ezen a délutánon történt a Szeretet-fa elültetése is, melynek érdekessége volt, hogy az öt anyaországból elszakadt térségből magunkkal hozott földbe került. Ezen a szép eseményen részt vett a parlament alelnöke, Lezsák Sándor politikus, aki mindezek előtt közvetlenül és barátságosan beszélt családjáról és munkájáról. Lezsák Sándor politikus annak ellenére, hogy időszűkében volt mégis szívesen és kimerítő részletességgel válaszolt a gyermekek által feltett változatos kérdésekre.

Szombaton és vasárnap a gyermekeket kecskeméti családok látták vendégül otthonaikban, akik különböző családi programokkal kedveskedtek nekik. Külön köszönet illeti őket ezért, mert minden gyermek nagy élménnyel mesélt a hazaúton egymásnak az említett családoknál eltöltött időről.

Vasárnap délelőtt hálaadó Istentiszteletet tartott Seres János kárpátaljai esperes. Ezt követően Blanár Erik, a felvidéki lelkipásztor beszámolt a heti tábor eseményeiről, majd pillanatképek kivetítésével zárult az összefoglaló, amit minden gyermek, minden résztvevő örömmel nézett végig. A közös ebéd után elbúcsúztak egymástól a gyermekek, vezetők,  majd hazaindult mindenki.
 
 A vajdasági csapat nevében ezúton szeretnénk megköszönni a részvétel lehetőségét
és az élményekben gazdag programot a szervezőknek,
a Kecskeméti Református Egyháznak,
a helyi családoknak és egyéni támogatóknak,
valamint a Bácsfeketehegyi Református Egyháznak egyaránt.
 
A tábornak és programjainak gazdag lelkületét, talán a vasárnapi Istentiszteleten elhangzott egyik igéjével tenném teljessé: „Mert csak én tudom mi a tervem veletek -így szól az Úr-, békességet és nem romlást tervezek és reményteljes jövőt adok nektek.” Jeremiás 29,1

Bácsfeketehegy, 2010. augusztus 23.
Kórizs Csilla
                                     
 

 

 

"The name of the Lord is a strong tower: the upright man running into it is safe."

/Proverbs 18,10/

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2016. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2015. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2014. évről

Lelkigondozás

SKYPE: lelkigondozas1
Telefon : 06-1-201-0011

TIOP-1.1.1-07

"Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Kecskeméti Református Egyházközség iskoláiban"

"A Kecskeméti Református Egyházközség új informatikai eszközei már a gyakorlatban is bizonyítottak"

BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable