A képek megtekintéséhez az Adobe Flash Player letöltése szükséges.
Cache Directory Unwriteable
Cache Directory Unwriteable

Útravaló

Ige: Filippi 2,14k

"Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek."

Online Biblia


A Ráday Múzeum története
There are no translations available.

A Dunamelléki Református Egyházkerület egyházművészeti gyűjteményét, a Ráday Múzeumot 1967-ben alapították. Múzeumként 1983 óta működik Kecskeméten. Anyaintézménye a Budapesten található Ráday Gyűjtemény. Kiállítóhelyként intézményünkhöz tartozik a pesti Ráday utcában működő Biblia Múzeum, továbbá a Sellyei Egyházművészeti Gyűjtemény. Hozzánk hasonló református egyházművészeti gyűjtemények működnek Debrecenben, Sárospatakon és Pápán.

Egyházkerületünk a legnagyobb magyarországi református egyházigazgatási egység. A Dunamelléki Református Egyházkerület a Duna-Tisza közén és a Dunántúl déli részén található 8 egyházmegye: a bács-kiskunsági, baranyai, dél-pesti, észak-pesti, tolnai, vertésalji, Budapest-északi, Budapest-déli alkotja.

Az egyházkerület első püspöke Szegedi Kis István (1505-1572) volt, aki 1563-tól terjesztette ki gondozását a területre. A közigazgatási és egyházigazgatási terület jelenleg Bács-Kiskun, Baranya, Tolna megyék esetében egybe esik. A Vértesalji egyházmegyét Fejér megye egy része alkotja, míg a fővárosban két egyházmegyét találunk.

A Ráday Múzeum nevével a gyűjteményünk alapját megteremtő Ráday családra emlékezik.

A gyűjtemény alapítója Ráday Pál (1677-1733), II Rákóczi Ferenc fejedelem titkára, majd kancelláriájának igazgatója. E tisztségeiben eljárva ő öntötte formába a nagyfejedelem leveleit, politikai kiáltványait. A református vallású, köznemes Ráday Pál a szabadságharc bukása után itthon marad és megszerzett tapasztalatait elsősorban egyháza, hitsorsosai számára kamatoztatja. Ezért 1712-ben ráruházzák az egyetemes főgondnoki tisztet. Ráday Pál vetette meg a később oly híressé vált könyvgyűjtemény alapjait.

Ráday Pál fia, Gedeon (1713-1792) apja nyomdokain haladva jelentősen bővítette a könyvtárat, mely így a korszak legjelentősebb közép-európai köznemesi könyvtárává lett. A bibliotéka könyvállományának "erősségei" a felvilágosodás klasszikusainak első kiadású művei és a reformátorok munkái valamint a különböző bibliakiadások. A könyvtár Ráday Gedeon idejében afféle nyilvános intézményként is működött, hiszen igen sok kölcsönzésről maradtak fenn adatok. A könyvgyűjtő, író Ráday a gyűjtés egyéb szenvedélyeinek is hódolt: érmekkel, grafikákkal, festményekkel gyarapította a család értékeit.

A Rádayak által létrehozott gyűjtemény 1859-ben került Dunamelléki Református Egyházkerület tulajdonába.

Múzeumunk gyűjtőterülete az egyházkerület egészére kiterjed. Gyűjtőkörünkbe a kebelbeli gyülekezetek életét, történetét reprezentáló - elsősorban tárgyi - anyag (történeti források, képző-, ipar- és népművészet) tartozik. Gyűjteményünk anyaga több mint 10.000 db leltári egységet számlál, mely napjainkban jórészt adományok révén gyarapodik. A Ráday Múzeum jelentősebb adományozói: dr. Szíj Rezső műgyűjtő, Szabó Iván szobrászművész, Szitás Erzsébet festőművész, akik személyenként több száz darabbal gyarapították gyűjteményünket.

A Ráday Múzeum a kecskeméti Ókollégium épületében található. Az Ó-megjelölés arra utal, hogy ez a kecskeméti reformátusok régebbi iskolaépülete. Itt a nagy anyaiskolához (Debrecen, Sárospatak, Pápa) hasonló módon többszintű oktatás folyt. Mai fogalmaink szerint alap- közép- és felsőfokú képzés, valamint a diákoknak bentlakást is biztosító református tanintézetet jelent a kollégium szó. Hosszú ideig e kollégium volt az egyházkerület legjelentősebb iskolája. A később emelt iskolaépületet Újkollégiumnak hívják a kecskemétiek.

Az Ókollégium műszaki terveit Hofrichter József (1779-1835), pesti építőmester készítette, akinek legismertebb munkája a budapesti Kálvin téri református templom. A tervek alapján az építkezés 1830 tavaszán kezdődött Fischer Ágoston helyi mester vezetésével.

A Ráday Múzeum célja, hogy látogatóinkat megismertessük a magyar kálvinista gyülekezetek életével. Kiállításunk a Dunamellék református egyházművészetét tárja a látogató elé. Bemutatjuk templomaink berendezési tárgyait, a református istentisztelet liturgikus hagyományait, az ehhez kapcsolódó tárgyegyütteseket.

Ezek, bár speciális igénnyel készültek, hordozói koruk jellemző stílusirányzatainak. A református egyház életét, művészeti megnyilvánulásait, annak fő tendenciáit mutatjuk be, ezen belül pedig azokat a klenódiumokat, festett asztalos munkákat, egyháztörténeti emlékeket tárjuk a közönség elé, melyek a Dunamellék gyülekezeteit leginkább jellemzik.

Anyagunkban helyet kaptak az ötvösművészet remekei, az ónművesség, a kerámia- és textilművészet kiváló darabjai. A kiállítás tájékoztatást ad a református liturgia kialakulásáról, annak sajátos vonásairól. Megismerhetők a református templomok tipikus berendezési tárgyai.

Kiállításunk anyaga évszázadokat átölelve, a hazai reformáció kezdeteitől mutatja be gyülekezeteink ízlésvilágát, tárgykultúráját, puritánságát és mértéktartással párosuló díszítő kedvét. A bemutatott tárgyak, klenódiumok a hajdan volt nemzedék küzdelmét, igyekezetét és hitét közvetítik a látogatók számára. Kiállításunkkal 18. századi zeneművek hallgatása mellett ismerkedhetnek a látogatók.

Múzeumunkban az egyházművészeti gyűjtemény mellett látogatható két jelentős letéti gyűjtemény is.

Fuxreiter András védett ásványgyűjteménye,valamint Hanga István órásmester évtizedek óta gyarapított több száz darabos óragyűjteménye, melynek válogatott darabjait mutatjuk be.

Állandó kiállításaink mellett megújuló időszaki kiállításokkal is várjuk látogatóinkat.

A Ráday Múzeum egy kicsi, ám sokoldalú gyűjtemény Kecskeméten, ahová szeretettel várunk minden érdeklődőt! Kiállításainkat ajánljuk a kultúrtörténet, az egyháztörténet, a művészettörténet iránt érdeklődőknek, a szép tárgyak csodálóinak, az ásványok és az órák szerelmeseinek.

A kiállítások feliratai magyar és angol nyelven olvashatóak. Ezen kívül a feliratok szövege kézbe vehető a fentieken kívül német, francia, finn nyelvű füzetek formájában is. Ezeket kérje a teremőröktől.

A pincehelységben új szárny nyílt. Itt kapott helyet az interaktív Kálvin kiállítás, ahol a látogató nem csupán szemlélődő, átszellemülve akár aktív részese is lehet a XVI századnak, a nagy reformátor korának.

A Ráday Múzeum egész évben szeretettel várja az érdeklődőket kiállítótermeibe!

 

 

 

"The name of the Lord is a strong tower: the upright man running into it is safe."

/Proverbs 18,10/

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2016. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2015. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2014. évről

Lelkigondozás

SKYPE: lelkigondozas1
Telefon : 06-1-201-0011

TIOP-1.1.1-07

"Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Kecskeméti Református Egyházközség iskoláiban"

"A Kecskeméti Református Egyházközség új informatikai eszközei már a gyakorlatban is bizonyítottak"

BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable