• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

A képek megtekintéséhez az Adobe Flash Player letöltése szükséges.
Cache Directory Unwriteable
Cache Directory Unwriteable

Útravaló

Ige: Filippi 2,14k

"Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek."

Online Biblia


Cegléd - Nőszövetségi Konferencia

2010. október 9-én, szombaton Kecskemét 8 fővel képviseltette magát

Cegléden – a  Felszegi Református Gyülekezetben,

ahol sor került az őszi Nőszövetségi Konferenciára.

„a keresztyén asszonyok ragyognak a világban,
mint a csillagok, ha az élet Igéjére figyelnek”

Az egybegyűlteket Svébisné Juhász Márta kerületi elnökünk köszöntötte, melynek keretében bemutatta hol milyen színfoltot jelentenek az asszonyok a gyülekezet életében.

Az első előadást Lakatos Enikő makádi lelkésznőtől hallottuk. Érdekes és megható volt beszámolója az amerikai kórházi lelkigondozói szolgálatról, ahol hónapokat töltött, megtapasztalván a másságot; a halálközeli állapotot, az eltávozást; ahol naponta kellett elviselni és elhordozni a kínt és fájdalmat, de testközelben átélhette a kegyelmet.

Ezt követően Tatai Istvánné Dr. Lovas Nóra főorvos asszony bizonyságtételét hallhattuk, melyet kiscsoportos beszélgetés követett.

Ebéd után "Bibliafordítás 2010. " címmel Dr. Pecsuk Ottó, a Biblia Tanács elnöke tartotta meg előadását, és készségesen válaszolt a hozzá intézett kérdésekre.

Érdekesnek bizonyult és figyelemfelkeltő volt Németh Pál budapesti lelkész előadása, címe: "Szentírás a keresztyének és a muzulmánok kezében" -  akihez szintén számos kérdést intézett a hallgatóság.

A beszámoló, a hozzászólások, valamint a hirdetések után az Úr terített asztalához járultunk. Az Úrvacsorás Istentiszteletet a  házigazda – Sándor Gabriella, ceglédi lelkész szolgáltatta.

Köszönet a házigazdáknak a szívélyes fogadtatásáért és szolgálatkész segítségükért.

T.-K. Éva

 

 

 

"Erős torony az Úr neve, oda fut az igaz, és védelmet talál."

/Példabeszédek 18,10/

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2016. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2015. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2014. évről

Lelkigondozás

SKYPE: lelkigondozas1
Telefon : 06-1-201-0011

TIOP-1.1.1-07

"Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Kecskeméti Református Egyházközség iskoláiban"

"A Kecskeméti Református Egyházközség új informatikai eszközei már a gyakorlatban is bizonyítottak"

BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable