• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

A képek megtekintéséhez az Adobe Flash Player letöltése szükséges.
Cache Directory Unwriteable
Cache Directory Unwriteable

Útravaló

Ige: Filippi 2,14k

"Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek."

Online Biblia


A reformáció ünnepének margójára

Az egyház megújulásának ünnepére,

a reformációra és egyben eleinkre: Kálvinra és Lutherre

közösen emlékeztek 2010. október 31.-én templomunkban

a református és evangélikus gyülekezeti testvérek.


Az ünneplő gyülekezethez elsőként Laczay András lp. szólt.
Az ünnepi istentiszteleten a kezdőéneket, Kodály Zoltán kórusművét Kis Katalin vezetésével az Ars Nova Énekegyüttestől hallhattuk. A zeneműben kifejezett hálaadás után Kis János evangélikus igazgató-lelkész a szószékről hívott közös emlékezésre és fohászra. Emlékezésre az emberekre, a reformátorokra, akiktől van mit tanulni, és emlékezésre Jézus Krisztusra, akikhez Luther és Kálvin is az életüket igazították, mert bár több tudományos magyarázat is létezik a reformáció megjelenésére, az igazi kulcs azonban az ige, Jézus tanítása, a szeretet.

"Vissza a forrásokhoz."

Jézus mondja: „Én vagyok az ajtó”

Örök hálával tartozunk, amiért a tanítást mi is, és oly sok népek az anyanyelvünkön olvashatjuk.
Az igehirdetésre a gyülekezet a 234 hitvalló dícsérettel felelt, mely 1524-ben íródott Wittenbergben: „Jer, kérjük Isten áldott szent lelkét … Könyörüljön.”

Úrvacsoraosztás előtt és közben az énekeket az Ars Nova Énekegyüttes előadásában hallottuk felcsendülni.

Varga Nándor elnöklelkész úr adott hálát az örökségért az ünnepi istentisztelet végén pedig ismét az Ars Nova előadásában gyönyörködhettünk, akik a két ünneplő gyülekezetnek útravalóként Bach művet adtak elő.

 

T.-K. Éva

 

 

"Erős torony az Úr neve, oda fut az igaz, és védelmet talál."

/Példabeszédek 18,10/

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2016. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2015. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2014. évről

Lelkigondozás

SKYPE: lelkigondozas1
Telefon : 06-1-201-0011

TIOP-1.1.1-07

"Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Kecskeméti Református Egyházközség iskoláiban"

"A Kecskeméti Református Egyházközség új informatikai eszközei már a gyakorlatban is bizonyítottak"

BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable