A képek megtekintéséhez az Adobe Flash Player letöltése szükséges.
Cache Directory Unwriteable
Cache Directory Unwriteable

Útravaló

Ige: Filippi 2,14k

"Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek."

Online Biblia


Szíj Rezső gyűjteménye - Szentiványi grafikák - a zsibongóban
There are no translations available.

Szíj Rezső születésének a 95. évfodulójára jöttek megemlékezni

a Kecskeméti Református Egyházközség dolgozói és diákok

2010-11-11-én az Újkollégium zsibongójába.

Ez alkalomból kiállítás nyílt Szentiványi Lajos festőművész grafikáiból; a kiállított képek a Szíj Rezső Gyűjteményből valók.

A gyűjtőt Szabó Gábor nyugalmazott esperes méltatta.

 

Miután köszöntötte az egybegyűlteket, előadókat és vendégeket, a Szíj családról szólt. Szólt a lelkész, művelődés- és irodalomtörténész, művészeti író, könyvkiadó  Szíj Rezső munkásságáról és életútjáról, arról, hogyan jutott el Pápától Kecskemétig, és hogyan döntött 80 évesen arról: ideje lenne gondoskodni gyűjteménye további sorsáról.
Korábban műgyűjteményéből Pápán, Kecskeméten, Lakiteleken és Várpalotán rendeztek időszaki kiállítást vagy hoztak létre állandó gyűjteményt. Kecskemét igen befogadónak bizonyult, így került a Szíj Rezső Gyűjtemény a hirős városba.

Szabó Gábor nem csak a gyűjteményt méltatta, de a Szíj család tagjait is, hiszen személyesen ismerték egymást már felmenőik is. Érdekességként elmesélte, hogy Szabó nagyapa tanulmányai alatt Szíj nagymamánál lakott. Akkoriban a deákok „jó erkölcsi tartású református asszonyokhoz, un. tésasszoynhoz mentek koszt-kvártélyra”. Ilyen tésasszony volt Szíj Rezső nagyanyja is.
Rezső bácsi pedig hajlott kora ellenére is töretlen hittel és lendülettel dolgozott alkotott, „10 vasat tartott a tűzbe”… „vitte előre a magyar kultúrát”.

Szabó Gábor Tb. eseperes úr emlékeit követően a Református Gimnázium kórusa Jámbor Zsolt vezetésével előadta a Haleluját.

 

 

 

 

 


A kiállítást Dr. Fogarasi Zsuzsa, a Ráday Múzeum igazgatónője nyitotta meg.

Köszönetet mondott a Református Egyházközség könyvtára dolgozóinak a segítségért és Dunszt István tanár úrnak áldozatkész munkájáért.

Az igazgatónő kutatómunkája eredményeként, valamint személyes élményei alapján rendkívül érdekes, lebilincselő előadást tartott.
Szerencsés az az ember, aki személyesen ismerhette a műgyűjtőt, járt a lakásán, átélhette a hely szellemiségét, és saját szemmel láthatta: „Szíj Rezső lakásán minden lehetséges és lehetetlen helyen képek, grafikák lógtak, még az ajtón is. Nappalijában a maga pompás színvilágában természetesen Szentiványi Lajos festmény.”

A műgyűjtőt és a művészt szoros barátság köti össze, ezen túl a közös munkák és az a tény, hogy sorstársak: hazájukban mindketten mellőzöttek.

Szentiványi Lajos (Déva, 1909. júl. 6. – Bp., 1973. szept. 9.)

A zsibongóban grafikáit láthatjuk, de jelentős festő, művész és tanár. Őt Rudnay Gyula, Csók István, Réti István és Vaszary tanították, ő maga pedig generációkat nevelt ki a Színház- és Filmművészeti Főiskolán,  az Iparművészeti Főiskolán, majd ’63-tól a Képzőművészeti Főiskolán.
Szíj Rezső - bár ő a fiatalabb - pártfogolja a művészt, pályáját segíti; van, hogy megrendelője is Szentiványi Lajosnak. Elismerően és részletesen nyilatkozik „a magyar festészet legnagyobb koloristájáról” – „A KOLORIT KIMAGASLÓ ALAKJÁNAK NEVEZI „.
„Nem ismer megoldhatatlan föladatot – még a zenét is színekben élvezi…” – állítja róla Szíj Rezső. És tőle tudjuk meg azt is, hogy a festőművész már zsenge gyermekkorában alkotott; 5-6 évesen festett egy olajképet – kukorica olajjal. Mily bosszantó – a festék a mai napig nem száradt meg!

1947-ben a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium ösztöndíjával egy évet töltött Franciaországban.

Sok képet festett Párizsban, Cannes-ban és más dél-franciaországi városokban. Itt készült alkotásait Bartha László és Duray Tibor műveivel együtt a párizsi Galerie Guenegaudban mutatták be, Budapesten 1948-ban a Fényes Adolf Teremben állították ki. Csendéletein, tájképein egyedül színérzékenységére támaszkodva alkotott.

Kötődik a francia festői hagyományokhoz, ezért stílusa miatt itthon az elismerésre várnia kell. Mégsem fogadja el a Rio-i és Ohio-i felkéréseket, itthon tanít.

A festőművész signója

Miután 1946-ban megkapta a Szinyei-grafikai díjat, kétszeres Munkácsy-díjas (1950, 1956), Kossuth-díjas (1957) lett.
1960-ban a Velencei Biennalé magyar anyagában szerepelt tizenöt festménye.
Sőt egy érdekes törénetet is hallhattunk, hogyan került a papírkukából megmentett és kivasalt „hagymás” kép Velencébe, és ott a Biennálé katalógusának címlapjára. (Dunszt tanár úr biztosan szívesen elmeséli újra, azoknak, akik nem lehettek ott a megnyitón)

De miért mellőzték ezt a jeles művészt a szülőhazájában, miért méregette eleinte gyanús szemekkel Szentiványi Lajost a szocialista hatalom?

A Koffán-Szentiványi ellenálló csoportba tömörült keresztény magyar emberek a családjukkal és a társaikkal együtt a lelkiismeretükre és az igazságérzetükre hallgatva az életüket kockára téve, hálát, köszönetet, anyagi vagy erkölcsi elismerést nem várva mentették meg a biztos haláltól vadidegen zsidók százait.

A 13. kerületben műtermi lakásban élt és dolgozott, itt tanított. Ide egy megmentett zsidófiú által készített film nyomán az önkormányzat emléktáblát  állíttatott a festőművésznek.

Grafikák - könyvillusztrációk

Ő maga nem tekintette magát grafikusnak. „Noha sok rajzot csinálok, nem ez okoz művészi kielégülést” – nyilatkozta egyszer.
Pedig festői grafikákat alkotott, mert „grafikusként is festő maradt”.
"Illusztrálta Balassit, Csokonait, Arany Jánost, Juhász Gyulát, Petőfit, Vörösmartyt; Shakespeare Hamletjét, Hemingway Öreg halász és a tengerét" – hallottuk Dr. Fogarasi Zsuzsától, az igazgatónő, mégis olyan Szentiványi művekre hívta fel figyelmünket, mint Krúdy Gyula romantikus regényének, a Lehullt csillag fénye illusztrációi. Mint elmondta, ezekkel az alkotásokkal nem jelent meg Krúdy kiadás.

"Az kecskeméti Szíj Rezső - Kovács Rózsa Gyűjtemény is tartalmaz néhány fontos irodalmi illusztrációt. Az itt bemutatott művek: Krúdy Gyula: Ál-Petőfi, lehullt csillag fénye (1922), Tímár Máté: Hajnal hasad, fényes csillag ragyog. Majoros Ádám krónikája II. (1960) című regényeihez készültek.
A romantikus Krúdy-regény egyik főszereplője "Amanda kisasszony, aki szép volt mint Spanyolország" - s akit az író Radics Máriáról, a nagyanyjáról mintázott. Szíj Rezső várpalotai munkássága idején maga is kutatta a Krúdy-család ottani életének nyomait - így módjában állt az egyik forrásánál kezébe fogni egy fekete-vörös legyezőt, mely a hajdani híres szépségű Radics Mária-Amandáé volt. Bizonyára nem véletlen, hogy Szentiványi Lajos illusztrációin Amanda mindenütt legyezőt tart a kezében. Kiváló minőségű munkák ezek, s csak sajnálkozhatunk, hogy soha nem jelentek meg nyomtatásban.
A Tímár Máté regényben szegénysorsú parasztembereket  ábrázol a művész - igen kvalitásosan.
Szentiványi Lajos műveit a Magyar Nemzeti Galéria, a pécsi Janus Pannonius Múzeum, illusztrációit a Petőfi Irodalmi Múzeum őrzi. Büszkék lehetünk, hogy ehhez a közgyűjteményi körhöz tartozunk azzal a Szíj Rezső gyűjtötte anyaggal, mely sok és színvonalas Szentiványi festményt és grafikát tartalmaz."


Ezekből láthatunk kiállítást a zsibongóban, de Szentiványi Lajos művei a KREK és Ráday múzeum tulajdonában egyaránt vannak.

Számomra felettébb érdekes, mondhatnám rendhagyó volt ez a kiállítás megnyitó, mert ilyen az, ha ismerősként, személyes tapasztalat révén, élethűen mesélnek a műgyűjtőről és a művészről, amikor a diákok adathalmazok helyett olyan élethelyzetekről, érdekességről hallhatnak, ami megjegyezhetővé és szerethetővé teszi mind a művészt, műveit és azokat, akik méltatják.

Terényi-Kelemen Éva

 

 

 

"The name of the Lord is a strong tower: the upright man running into it is safe."

/Proverbs 18,10/

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2016. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2015. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2014. évről

Lelkigondozás

SKYPE: lelkigondozas1
Telefon : 06-1-201-0011

TIOP-1.1.1-07

"Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Kecskeméti Református Egyházközség iskoláiban"

"A Kecskeméti Református Egyházközség új informatikai eszközei már a gyakorlatban is bizonyítottak"

BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable