A képek megtekintéséhez az Adobe Flash Player letöltése szükséges.
Cache Directory Unwriteable
Cache Directory Unwriteable

Útravaló

Ige: Filippi 2,14k

"Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek."

Online Biblia


A Református Gimnázium első tantestülete a kezdetekre emlékezik
There are no translations available.


A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM ÉVKÖNYVE
1990 – 1994.

A régi – új iskola születése
(részlet: 31-32. oldal)

Az 1990-es év eseményei

 

1990. március 19. du. ½ 3. Tantestületi értekezletre gyülekeztünk a Katona József Gimnázium tanári szobájában. Úgy tudtuk, hogy az év végéig előttünk álló feladatok megbeszéléséről lesz szó. Ez meg is történt, amikor kiderült, van még egy napirendi pont: Mester Barnabás igazgató bejelentette. Vissza kell térni  - a néhány hete függőben maradt -  új első osztály indításának lehetőségére. Azt azonban nem tudtuk, hogy közben Dr. Sárközy István javaslatára egyeztető tárgyalások kezdődtek a Református Egyház, a város akkori tanácselnöke és a Katona József Gimnázium között. Az igazgatói kérdés tehát most már úgy hangzott, egyetért-e a tantestület azzal, hogy az új első osztály, mint református gimnáziumi osztály kezdje meg működését.
Ellenszavazat nem volt, így az újabb kérdés már csak az lehetett, kik vállalkoznak önként ebben az osztályban a tanításra. Gondolkodásra, latolgatásra nem volt időnk, a következő pillanatban egyszerre emelkedtek fel a karok. Minden tantárgyra elsőnek akadt jelentkező. Bár ezt akkor még nem fogtuk fel, de abban a percben létrejött egy új iskola, amelynek megalakulását március 25-én a presbitérium is kimondta.
1990. április 23. Így utólag visszagondolva ez az első jelentős dátum a majdani tantestület kialakulása szempontjából. A református osztályban tanítást vállalt tanárok ekkor találkoztak először az egyház vezetőivel. A baráti hang, a tolerancia, a reális szemléletmód, a szép tervek, a gondok őszinte feltárása nagyban hozzájárult többünk későbbi döntéséhez.
1990. június 17. Jelképes, de fontos pillanat: a tanévzáró ünnepélyen a Katona József Gimnázium visszaadja a református egyháznak a jogutódként felvállalt 384 tanévet, a jelmondatot és a címert.
1990. szeptember 2. 42 év után ismét tanévnyitó istentiszteletre érkezik a gyülekezet. Az ünneplők között talán a leginkább meghatódott Szemerey Bandi bácsi, a Református Gimnázium államosításkori igazgatója. Látható örömmel veszi át az iskola nyakkendőjét a címerrel, és adja át az igazgatást Dr. Sárközy Istvánnak.
1990. szeptember 3. A Katona József Gimnázium tanévnyitóján a Református Gimnázium egyenruhájában felsorakozik az I.a osztály 26 tanulója, s még aznap megkezdheti tanulását a tábla fölé helyezett nagybetűs felirat alatt: „NEM SZÉGYENLEM A KRISZTUS EVANGÉLIUMÁT.”
1990. október 15. Ismét tantestületi értekezlet, amelynek végén Mester Barnabás igazgató kéri mindazokat, akik a következő évben nem kívánnak a Katona József Gimnáziumban tanítani, decemberig jelentsék be, mert csak így tud új tanárokról gondoskodni. Eljött tehát a végleges döntés ideje. ( ……. ) Közben az egyház vezetői többször is találkoztak az osztályban tanító tanárokkal, a reformációt együtt ünnepeltük az Emmausban és a templomban, de döntésében senkit sem befolyásoltak.
Az idő azonban már sürgetett. Hozzá kellett kezdeni a következő, s egyben már teljesen önálló tanév megszervezéséhez. A lelkészi hivatal vasárnap délutánonként igazgatói irodává változott, és elborították a felvételt kérők jelentkezési lapjai.
1990. november 10. Ismét egy jelentős dátum. Az Ókollégiumtól kölcsönkapott termekben  - a 160 meghirdetett helyre -  az ország minden részéből 347 tanuló gyülekezett az írásbeli felvételi vizsgára.
Egy héttel később az Újkollégiumban megkezdődtek a négyosztályos szóbeli felvételi vizsgák, melynek eredményeként három új osztályt tudtunk felvenni. A hatosztályosok szóbelijére csak tavasszal került sor, ide két osztályt vettünk fel.
A jó hangulatú felvételi, a sok kedves, okos gyerek is hozzájárult, hogy hamarosan a tantestület is véglegessé vált, s megtartottuk az Emmausban első tantestületi értekezletünket. Ezek a baráti, közösségi jellegű, szakmailag is hasznos összejövetelek azóta hagyománnyá váltak.
Volt már tehát hat osztályunk, tantestületünk és egy üres iskolaépületünk, ahol voltak osztálytermeink padok, székek, táblák nélkül, voltak szertáraink felszerelés nélkül.
Az a kérdés, hogy hogyan lesz ebből iskola szeptemberre, fel sem merült, mindenki hitte, akarta és tudta, hogy lesz.


Álljon itt az első induló osztályban - még a Katona József Gimnáziumban -   az 1990/1991-es tanévben tanítást vállaló tanárok neve:

Mester Barnabás igazgató KJG, szervezés, tanácsadás
Dr. Sárközy István megbízott igazgató:  történelem
Vargáné Lengyel Adrien osztályfőnök: biológia, kémia
Varga László:  hit-és erkölcstan
Szabó Gábor:  ének
Dr. Szekér Endre:  magyar nyelv és irodalom
Dr. Sárkány Ernő:  matematika
Merza Márta:  angol nyelv
Sóvágó Katalin:  német nyelv
Sáró Péter:  fizika
Vetéssy Katalin: földrajz
Dunszt Ferenc:  testnevelés
Kriskó János: művészettörténet

A 20 évvel ezelőtt újraindult Református Gimnázium első tantestületének tagjait közös vacsorára hívtuk 2010. november 19-én, ahol sok régi szép emlék elevenedett meg a „hőskorból”.

 

 

 

"The name of the Lord is a strong tower: the upright man running into it is safe."

/Proverbs 18,10/

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2016. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2015. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2014. évről

Lelkigondozás

SKYPE: lelkigondozas1
Telefon : 06-1-201-0011

TIOP-1.1.1-07

"Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Kecskeméti Református Egyházközség iskoláiban"

"A Kecskeméti Református Egyházközség új informatikai eszközei már a gyakorlatban is bizonyítottak"

BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable