A képek megtekintéséhez az Adobe Flash Player letöltése szükséges.
Cache Directory Unwriteable
Cache Directory Unwriteable

Útravaló

Ige: Filippi 2,14k

"Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek."

Online Biblia


Kitűntetett pedagógusunk Marozsiné Suhari-Nagy Erzsébet
There are no translations available.

2010-ben a pedagógusok munkáját elismerő díjakra az  

Iskolaügyi Bizottság elnöke Hörcsök Imre úr 

és nagytiszteletű Varga Nándor lelkipásztor úr, a Kecskeméti Református Egyházközség elnöklelkésze

felterjesztették és díjazásra javasolták  

Marozsiné Suhari-Nagy Erzsébetet, a Kecskeméti Református Általános Iskola tanítónőjét.

A pedagógusnőt a Főtiszteletű Közgyűlés november 11-i ülésén egyhangú határozatával Benda Kálmán díjban részesítette.


„Kitüntetett pedagógusunk Marozsiné Suhari-Nagy Erzsébet tanítónő ősi református család gyermekeként nevelkedett fel. Egyházához való lelki kötődését a gyermekkori események, élmények határozták meg. Pályaválasztását is befolyásolta a másokért való tenni akarás, a szüntelen jobbítás, a nevelés iránti belső elkötelezettség.
Marozsiné Suhari-Nagy Erzsébet 1997-ben szerzett általános iskolai tanítói és református hittanoktatói diplomát a Nagykőrösi Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karán.
Friss diplomásként került a Kecskeméti Református Általános Iskolába, ahol kiváló felkészültsége és pedagógusi tehetsége alapján rövidesen osztályfőnöki, osztálytanítói feladatot kapott. A tanításban kiteljesedő munkája alapján az iskola arculatát meghatározó pedagógussá vált. Az újra indított református általános iskola hittanoktatójaként jelentős mértékben kivette részét az intézmény református szellemiségének megalapozásában. Lelkes szervezője a több mint 10 éve Kecskeméten megrendezésre kerülő „Velünk az Isten” Országos Bibliaismereti Versenynek. Ennek során versenyfeladatokat állított össze, vagy sikeresen készített fel csapatokat.
Az egyházi ünnepek iskolában megvalósuló programjainak egyik összefogója, aki a gyermekek életkorának megfelelő tartalmas, hitmélyítő alkalmakat szervez az alsó és felső tagozatos tanulóknak egyaránt. Azokban az osztályokban, ahol hit-és erkölcstant tanít közvetlen kapcsolata 6 éven át tart a diákokkal, lelki gondozásukat a serdülő korban is fáradhatatlanul, rájuk figyelve végzi.
Az iskola falain túl a Kecskeméti Református Egyházközség vasárnapi gyermek istentiszteletein, emmausi csendes napjain szívvel-lélekkel hirdeti Isten igéjét. Tevékeny részt vállal a nyári úgynevezett Kincskereső gyermek táborokban is.
A hit-és erkölcstan tanítása mellett kiemelkedő a szakmai tantárgyak oktatásában. A hétköznapok munkájában bizton számíthat rá a felzárkóztatásra szoruló tanuló és a versenyeken színvonalasan szereplő diák egyaránt. Alapos, kitartó felkészítésével minden tanítványa egyen-egyenként megtalálja örömét a tanulásban. Gondos, odafigyelő osztályfőnök, aki csoportjában személyes példamutatással igyekszik átadni az örök emberi értékeket – hit, szeretet, barátság, becsület, segítőkészség, tolerancia – tanulóknak és szülőknek egyaránt.
Évek óta vállalja a Károli Gáspár Református Egyetem és a Kecskeméti Tanítóképző Főiskola hallgatóinak szakvezetését. Hitét, tudását, pedagógiai módszereit így adja át önzetlenül a leendő tanítóknak.”


Munkája elismeréseként a jeles díjat Dr. Szabó István püspök úr és Dr. Tőkéczki László főgondnok úr adták át.

Gratulálunk Zsóka néninek. További munkájára, családjára és életére Isten gazdag áldását kérjük.

 

 

 

"The name of the Lord is a strong tower: the upright man running into it is safe."

/Proverbs 18,10/

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2016. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2015. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2014. évről

Lelkigondozás

SKYPE: lelkigondozas1
Telefon : 06-1-201-0011

TIOP-1.1.1-07

"Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Kecskeméti Református Egyházközség iskoláiban"

"A Kecskeméti Református Egyházközség új informatikai eszközei már a gyakorlatban is bizonyítottak"

BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable