A képek megtekintéséhez az Adobe Flash Player letöltése szükséges.
Cache Directory Unwriteable
Cache Directory Unwriteable

Útravaló

Ige: Filippi 2,14k

"Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek."

Online Biblia


Áprilisi köszöntő
There are no translations available.

„Jer lássuk az Úr keresztjét…”


(440. dicséret)

Kedves Olvasó!

A keresztyének számára a legszebb ünnep a húsvét közeleg. Ennek közeledtével takarítunk, lakást csinosítunk, sonkát főzünk, tojást festünk, a vázába barkát teszünk. Sok mindennel foglalkozunk, de vajon lélekben készülünk-e? Felkészítjük-e magunkat, hogy meglássuk a Krisztus keresztjét!

Az ehhez vezető úton Krisztus a remény, az erőforrás és a minta. Nem egyszeri üzenet ez, hanem mindenkori, tehát örök. Egyedüli üzenet, amely szabaddá, fogékonnyá tesz mindenre, ami tiszta, ami jó.

A tavasz, ami a nyíló természet jelképe, az ezer színbe öltözött virágaival, az elvarázsoló illataival, a melengető napsugaraival, a maga szeszélyeivel mindig a változást mutatja. Talán még ott van a tél borúja, a hideg és sötét napok fáradsága, de a természet már a változást hirdeti.

Ezzel szemben Krisztus keresztje, az Ő üzenete az, ami örök, ami soha nem változik, ami a legnagyobbal, Krisztus feltámadásával, a megváltás csodájával ajándékoz meg bennünket. Hiszen a keresztyén prédikáció központjában a kereszt evangéliuma áll. Aki ezt hittel elfogadja, az már most megnyerte ezt a csodálatos ajándékot.

Lásd meg ezt, kedves Testvérem!

A húsvét csodája az emberi ész számára felfoghatatlan, de beragyogja ünneplésünket. Krisztus, feltámadásával visszaadja a reményt akkor, amikor a sötétség növekedni látszik. Jézus feltámadása nemcsak olyan csoda, ami Ővele történt meg régen, hanem ami ma is megtörténhet veled, kedves Olvasó! Hinni a feltámadott Krisztusban annyit jelent, mint belépni Istennek abba a különleges világába, ahol Jézus az Úr.

Ma is ez a legnagyobb hír az egész földön, amit a legtöbb ember ámulva, de örömmel hall újra: Jézus feltámadt!

Ha ezt hiszed, akkor Te is együtt tudod mondani az emmausi tanítványokkal a bizonyságtételt, hogy „Feltámadott az Úr bizonnyal…” (Lk 24,34) és hittel tudod minden hívő keresztyénnel együtt válaszolni az első keresztyének válaszát: „Bizony feltámadott!”

A Krisztus keresztjét életünk középpontjába állítva kívánom, hogy töltse be az igazi húsvéti öröm minden kedves Olvasó szívét és életét!

Komádi Róbert
beosztott lelkész

 

 

 

"The name of the Lord is a strong tower: the upright man running into it is safe."

/Proverbs 18,10/

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2016. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2015. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2014. évről

Lelkigondozás

SKYPE: lelkigondozas1
Telefon : 06-1-201-0011

TIOP-1.1.1-07

"Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Kecskeméti Református Egyházközség iskoláiban"

"A Kecskeméti Református Egyházközség új informatikai eszközei már a gyakorlatban is bizonyítottak"

BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable