• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

A képek megtekintéséhez az Adobe Flash Player letöltése szükséges.
Cache Directory Unwriteable
Cache Directory Unwriteable

Útravaló

Ige: Filippi 2,14k

"Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek."

Online Biblia


Szeretet-hetek 2011-ben

„… összegyűjtelek benneteket minden nép közül és minden helyről, ahová szétszórtalak – így szól az Úr.” /Jeremiás 29,14/
- Ezzel az ígérettel indultak útnak a kecskemétiek, bácsfeketehegyiek, kisgéresiek és biharfélegyháziak a X. Szeretet-hétre Kárpátaljára, az aklihegyi táborba. Hogyan szeret minket Isten? Hogyan szerethetünk mi? – ezekre a kérdésekre keresték együtt a választ sokféle programon és foglalkozáson keresztül.
- Ezzel az ígérettel kezdhettük a XI. Szeretet-hetet is az Emmaus-házban. A felvidéki Kisgéresről, a vajdasági Pacsérról, a kárpátaljai Tivadarfalváról és a partiumi Biharvajdáról érkezett vendégcsoportok a kecskemétiekkel együtt állták körül a tavaly elültetett Szeretet-fát minden este. Nem csak az összegyűjtés megható csodáját élhettük azonban át az együtt töltött hét alatt, hanem a közös éneklések, tábori programok, játékok és foglalkozások alatt egyre inkább éreztük azt, amit annyiszor el is énekeltünk: „Isten szívén megpihenve forrjon szívünk egybe hát…”
Volt egy közös reggeli imánk: „Add, Uram, hogy jobban szerethessek ma, mint tegnap!” Jobban szeretni pedig a mi Istenünk tanított bennünket, amikor szeretetének gazdagságát árasztotta ránk. A hét végén próbáltuk összegyűjteni az Ő ajándékait. Néhány gondolat az akkor elhangzottakból jól tükrözi mindazt, aminek részesei lehettünk:
-    A legfontosabb, amit megértettem, az volt, hogy Isten nem tesz különbséget köztünk, egyformán szeret, nekünk is így kellene.
-    Ha közelebb kerülök Istenhez, könnyebben tudom szeretni a másik embert.
-    Isten minden körülmények között szeret minket, nála még a rossznak is megvan a lényege.
-    Isten legnagyobb ajándéka számomra ezen a héten a sok új barát volt.
-    Jó volt megtapasztalni az összetartozásunkat.
-    Boldog lehettem egy hétig.
Isten áldja meg mindazokat, akiknek adományai lehetővé tették, hogy a két héten összesen mintegy 130-an vehettek részt. Miért is olyan fontos ez nekünk, kecskemétieknek évről-évre? A vajdasági születésű Szabó Imre gondolata választ ad erre a kérdésre:
„… engem is nem egyszer kővel megdobáltak, megvertek a szerb gyerekek. Ennél sokkal nagyobb baj az, ha mi magunk, magyarok verjük egymást. Ha bennünk, magyarokban meglazul, és szinte kipusztul a természetes egymáshoz való szolidaritás, az az egység, amely természetes egy népben. Egészen egyszerűen szólva az a legnagyobb baj, ha mi magunk, magyarok nem szeretjük egymást, pedig már régen azokat is szeretnünk kellene, akik nem magyarok.”

 

 

"Erős torony az Úr neve, oda fut az igaz, és védelmet talál."

/Példabeszédek 18,10/

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2016. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2015. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2014. évről

Lelkigondozás

SKYPE: lelkigondozas1
Telefon : 06-1-201-0011

TIOP-1.1.1-07

"Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Kecskeméti Református Egyházközség iskoláiban"

"A Kecskeméti Református Egyházközség új informatikai eszközei már a gyakorlatban is bizonyítottak"

BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable