• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

A képek megtekintéséhez az Adobe Flash Player letöltése szükséges.
Cache Directory Unwriteable
Cache Directory Unwriteable

Útravaló

Ige: Filippi 2,14k

"Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek."

Online Biblia


Kezdés

 „Az ÚR ígéje másodszor is szólt Jónáshoz:

Indulj, menj Ninivébe, a nagy városba, és hirdesd ott azt az üzenetet, amelyet én mondok neked!

Jónás elindult, és elment Ninivébe az ÚR szava szerint.

Ninive pedig nagy városa volt Istennek: három nap kellett a bejárásához.”

(Jón 3:1-3.)

Ha Jónás könyvét választjuk egy évkezdő, tanévkezdő újságcikk vezérfonalául, egyszerre két segítséget is kaphatunk. Az Ószövetségnek ez a szép, szatirikus és könnyen meg¬szerethető könyve ugyanis egyszerRe mutat rá Isten tökéletességére és emberi gyarlóságainkra. Márpedig – ahogy ezt Kálvin Institúciójának elején is hangsúlyozza –: „Egész böl¬csességünknek, már amelyik igaz és valóságos bölcsességnek nevezhető, valójában két összetevője van: Isten és önmagunk ismerete.”
Az imént idézett bibliai sorok is érintik e két területet.
Jónás könyvének harmadik fejezete rög¬tön azt üzeni, hogy minden kezdés egyben folytatása valaminek. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a minden kezdés egyszersmind újrakezdés is. Jónás könyvében a harmadik rész újrakezdi a sikertelenül induló elsőt. Minden tanévkezdésben ott vannak az előző év eredményei is, de eredménytelenségei, kudarcai, sőt mulasztásai is. És ha egy évkezdésnél hálaadással emlékezünk meg az elmúlt esztendő sikereiről és teljesítményeiről – és bölcsen tesszük, ha így tesszük -, ha „el nem felejtkezünk, mennyi jót tett velünk az Úr” (Zsolt 103.), akkor e bölcsességhez az is hozzátartozik, hogy számba vesszük életünk előző fejezeteinek hiányait, sikertelenségeit, hibáit is. Nem azért, hogy meddő módon szégyenkezzünk, hogy ünnepet rontsunk, hanem, hogy tartalommal töltsük meg a most kezdődő fejezetet, tanévet. Mert Istennek az a szeretete és kegyelme, amely megengedte, hogy a bibliai Jónás könyvének az első kettő után még lehessen harmadik és negyedik fejezete is, ugyanaz a szeretet és kegyelem itt van velünk ma is, új fejezetet nyit, új tanévet enged, kitolja az elvégzendő feladataink határidejét. Az új tanév, életünk egy új fejezete azonban nemcsak „hiánypótlásra” szolgál. Isten azért is nyit új fejezeteket az életünkben, mert új üzenete van számunkra.

El akar nekünk mondani valamit. Meg szeretne tanítani minket valamire. Valami olyanra, amit eddig még nem ismertünk. Neki terve, elképzelése van az életünkkel s nemcsak a lezárulót, az épp elmúlót látja, de pontosan ismeri az újat, a holnapot, azt, ami előlünk még takarva van. Lehet, hogy ez az új fejezet szomorúságban született, mert lezárt valamit, vagy elvett valakit tőlünk. De amikor Isten véget vet valaminek, talán épp azért teszi, hogy megnyithasson nekünk valami újat. Minden évkezdésben ott kell tehát lennie a kérdésnek is: Mit hoztál, Uram? Mi az, amit tanítani, mondani akarsz? Mi volt a célod azzal, hogy új fejezetet nyitottál az életemben? Boldog ember az, aki megérti – akinek Isten hamar megsúgja – mi az új fejezet címe és mi a tartalma. (...)

Amikor új fejezetet nyit az életünkben, mindig lehetőséget ad nekünk, hogy meglássuk, milyen nagyok az Ő tervei, milyen sokan férnek bele és milyen eredményesen szólhat az Ő igéje Ninive népéhez. Mi pedig bevallhatjuk – kicsit szégyenkezve, kicsit ámuldozva -: Urunk! Te vagy az Isten! Neked még ez is sikerülhet!


Kuti József
igazgatótanács elnöke

 

 

"Erős torony az Úr neve, oda fut az igaz, és védelmet talál."

/Példabeszédek 18,10/

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2016. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2015. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2014. évről

Lelkigondozás

SKYPE: lelkigondozas1
Telefon : 06-1-201-0011

TIOP-1.1.1-07

"Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Kecskeméti Református Egyházközség iskoláiban"

"A Kecskeméti Református Egyházközség új informatikai eszközei már a gyakorlatban is bizonyítottak"

BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable