• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

A képek megtekintéséhez az Adobe Flash Player letöltése szükséges.
Cache Directory Unwriteable
Cache Directory Unwriteable

Útravaló

Ige: Filippi 2,14k

"Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek."

Online Biblia


Emlékezés Lakó Sándorra

LAKÓ SÁNDOR

(1942.8.4. - 2001.10.12.)

Lakó Sándor kedves felesége kért fel, hogy szóljak ezen az emlékező zenei estén a 10 éve elhunyt férje személyéről, családi és egyházi kapcsolatairól. Íme néhány adat az életéből:

Engem a Református Püspöki Hivatal 1958 márc.1-vel rendelt Kecskemétre a budafoki gyülekezetből. Akkor Kovács Bálint lelkész már Budapesten, Józsefvárosban munkálkodott, Hatvani Lajos még nem volt megválasztva lelkészi tisztébe, Szabadi Sándor pedig internálva volt, csak 3 lelkész szolgált a nyugdíjasokon kívül. Nekem az esperesi hivatalban, a gyülekezetben volt szolgálatom, és 10 iskolában kellett hitoktatást végezzek. Többek közt a Katona József Gimnáziumban is. Akkor itt III.-os gimnazista volt Lakó Sanyi, aki Id. Lakos Sándor és Pataki Ilona református presbiter család legidősebb gyermeke volt. Testvérei: Éva, Gera Bertalanné, és Lajos. Abban az időben Id. Szabadi Sándor hegedűre és özv. Tóth Endréné zene-elméletre tanította.  Itt a gimnáziumban tanítványom volt, de a Ref. Énekkarban és az 1956-ban alakult Református Zenekarban, amit Kálmán Lajossal Pungur József bátyám alapított, mint hegedűs hűségesen járt próbákra és előadásokra. De ott volt az ifjúsági bibliaórákon is. Családi emlékezés szerint  1957 nyarán, egy Tahiban tartott ifjúsági konferencián lett igazán hitben élő  keresztyén ember. A letagadhatatlan református lelkiség és jellem már 17 éves korában látszott rajta, és attól fogva egész életében: a hűség, szolgálat-készség és a segítő szeretet volt reá jellemző.  Hadd idézzek egy napokban kezemhez került írásból, mely elődömnek, Osváth Viktornak keze írása. Cseri Kálmán most már Budapest pasaréti ny. ref. lelkész által készített énekkari fotóalbum egyik képéhez ezt írta Viktor: „Itt van például Lakó Sanyi, az első kerekegyházi szolgálatunk képén (1960-ból) a kocsinak támaszkodva, mint rövidnadrágos kisfiú nevet felénk, és felszáll a kocsira, de nemcsak Kerekegyházáig jutott, hanem az időben komoly muzsikusi állomásokra is. A későbbi képeken láthatjuk őt az énekkarunk mellé megalakult, Isten dicsőségét szolgáló zenekarban, amint komoly szaktudással hegedül, és ki tudja hol áll meg…”

1960-64 között Szegeden végezte a konzervatóriumot, és Vaszi Viktor vezetésével a szegedi Nemzeti Színház és a Szabadtéri Játékok zenekarában játszott. Később a helyi színház zenekarában is. 1969-ben kötött házasságot Gudricza Judittal, akivel együtt járt a ref. egyházi gyermekénekkarba és Papp Ákos segédlelkész által alapított gyermekzenekarban is. (Abban az időben Nemesszeghy Lajos tanár úr által vezetett iskolai zenekarban is játszott) E házasságból 3 gyermek született: Sándor, Judit és Boglárka. Mindhárman házasok és 6 unoka él Lakó Sándor családjában ma. A fordulat évétől, 1990-től ismét részt vett Énekkarunk munkájában, mint basszus szólamot éneklő tag, ahol felesége az alt szólamban énekel még ma is. Az általa alapított GAMF-zenekarral rendszeresen készítettünk jótékony célú közös előadásokat az énekkarral a Templomban és itt a Díszteremben is. Presbitériumunk tagsága közé választotta, és a presbiteri tisztet mindhalálig hűséggel végezte. Több külföldi énekkaros utunkon nemcsak énekkarunk tagjaként, hanem kamara zenekarával is segítette szolgálatainkat. Emlékezetes a szilágysági és vajdasági utunk. 2000 tavaszán a Kecskeméten működő énekkarok milléniumi ökumenikus alkalmán 14 énekkar vett részt, melyet közösen szerveztünk. Ennek zárószáma az 1956-ban Gárdonyi Zoltán énekkarunknak ajánlott műve: a 90. zsoltár volt, amit több énekkar közösen adott elő a GAMF-zenekarral, melyet Lakó Sándor vezényelt.  Részt vett a Bács-kiskunsági Ref. Em. Énekkarainak találkozóin, és mint a megyei ének- és zenei bizottság tagja, segítette szervező munkáinkat.

Kérjük Istent, hogy a zene szeretete, harmóniája és öröme sohase hiányozzék a Lakó család életéből! Vegyenek példát Lakó Sándor életéből és építő szolgálataiból a most élő és felnövő újabb fiatal nemzedékek!

Pungur Béla

ny. ref. lelkész

 

 

"Erős torony az Úr neve, oda fut az igaz, és védelmet talál."

/Példabeszédek 18,10/

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2016. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2015. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2014. évről

Lelkigondozás

SKYPE: lelkigondozas1
Telefon : 06-1-201-0011

TIOP-1.1.1-07

"Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Kecskeméti Református Egyházközség iskoláiban"

"A Kecskeméti Református Egyházközség új informatikai eszközei már a gyakorlatban is bizonyítottak"

BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable