• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

A képek megtekintéséhez az Adobe Flash Player letöltése szükséges.
Cache Directory Unwriteable
Cache Directory Unwriteable

Útravaló

Ige: Filippi 2,14k

"Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek."

Online Biblia


Reményforrás

Rendhagyó bibliaóra a Tőserdőben

A Reményforrás Bibliakör nem szokott szünetet tartani, még nyáron sem. Minden hétfőn este 6-kor összejövünk a Tóth Endre teremben, örülünk egymásnak, és annak, hogy együtt dicsőítjük Istent énekkel, igetanulmányozással és imádsággal. A kánikulát jótékonyan enyhíti a terem kellemes hőmérséklete és a jó légkör.

Nagyon megörvendeztetett bennünket a Dobos házaspár meghívása a Tőserdőbe, hogy az augusztus 29-i bibliaórát tartsuk meg nyaralójukban, a szabadban. Örömmel és vágyakozással indultunk el a Parókia mellől kora délután 4 kocsival. Voltak, akik családostul keltek útra, felnőttek és gyermekek. Én a férjemet vittem, aki katolikus, a Szent Család Plébánia aktív tagja. Eleinte sofőrként funkcionált, de a helyszínen ő is bekapcsolódott a csoportfoglalkozásba, és láthatóan jól érezte magát a reformátusok között!

Dobosék kitörő örömmel fogadtak bennünket és megsúgták: vacsorát is kapunk. Néhányan később csatlakoztak, így huszonöten lehettünk együtt a Tősben. Kerekes Márton nagytiszteletű úr, a csoport állandó lelkésze 6 órakor a kezébe vette a gitárját és éneklésre buzdított bennünket. Örömteljes énekünk, - mint bizonyságtétel Isten szeretetéről – szállt a környező utcákban sétáló, vagy csak üldögélő embertársaink felé. Lelkészünk kezdő imája után igeolvasás következett. János evangéliumából a 17. részt olvastuk fel közösen, amit Jézus főpapi imájaként ismerünk.

Lelkészünk – szokásához híven – minden rendhagyó összejövetelen játékot ”csempész” a feladatba. Így történt most is. Azt kérte, olvassuk el újra magunkban a 17. részt és gondoljuk végig: melyik vers érintette meg leginkább szívünket. Ezután párosával, egymással szembefordulva mondjuk el egymásnak gondolatainkat a kiválasztott igeszakaszról. Meglepetésünkre párommal egyszerre mondtuk ki: „Én a 15. verset választottam! Tudjuk pedig, hogy véletlenek nincsenek,csak Isten vezetése, irányítása működik bennünk. Még az is eleve el volt rendelve, hogy én a vers első felét, testvérem a második felét választotta.

Az igetanulmányozás után imaközösséget alkottunk, majd befejezésül, egymás kezét fogva mondtuk el az Ároni áldást.

Ezután asztalhoz invitáltak bennünket a háziak. Andrásról tudni kell, hogy nagy horgász, Ilikéről pedig azt, hogy szívélyes vendéglátó, jó háziasszony. Erről ott meg is győződhettünk. Halászlét tálaltak fel és halpörköltet nokedlivel. A létszámot tekintve nem kis fáradságot igényelt tőlük. Hálás szívvel köszöntük meg nekik. Vacsora után lesétáltunk a Holt-Tisza partjára. Néhányan csobbantak is.  Nagyon jól éreztük magunkat.

Istennek adunk ezért hálát, legyen az övé a dicsősség a jól sikerült  rendhagyó bibliaóráért.

 

 

"Erős torony az Úr neve, oda fut az igaz, és védelmet talál."

/Példabeszédek 18,10/

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2016. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2015. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2014. évről

Lelkigondozás

SKYPE: lelkigondozas1
Telefon : 06-1-201-0011

TIOP-1.1.1-07

"Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Kecskeméti Református Egyházközség iskoláiban"

"A Kecskeméti Református Egyházközség új informatikai eszközei már a gyakorlatban is bizonyítottak"

BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable