• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

A képek megtekintéséhez az Adobe Flash Player letöltése szükséges.
Cache Directory Unwriteable
Cache Directory Unwriteable

Útravaló

Ige: Filippi 2,14k

"Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek."

Online Biblia


Spiritualitás és egészség

Evangélikus –Református teológiai esték

„H. G. Koenig és munkatársai több mint 1200 tanulmányt, 400 kutatási beszámolót dolgoztak fel, hogy a tudomány teljesebb képet kapjon a vallás egészségre gyakorolt +/- hatásáról. A vallásos populáció jellemzői (kontra nem vallásos emberek): magasabb pszichés-spiriuális jólét, több reménység és optimizmus, több cél és az élet eseményeiben fellelt értelem, nagyobb önbecsülés, gyászhoz való jobb alkalmazkodás, erősebb társas támogatórendszer, kevesebb magányosság, depresszió, szorongás, skizofrénia, pszichózis, alkoholizmus, öngyilkosság, kihágás, bűncselekmény, stabilabb házasságok!

M. Towsend és munkatársai a MEDLINE-t használva kulcsszavak keresésével átkutatták az 1966-1999 (33 év!) között angol nyelven publikált kutatási eredményeket. Ameirkaiak nagyobb része életében fontosnak tartja a vallást, ezért szükségesnek tartja, hogy az egészségügyben dolgozó szakemberekkel beszélgethessen ilyen kérdésekről; a közbenjáró ima javíthatja a szívbetegek állapotát; a vallásos alapú pszichoterápia meggyorsította a szorongásos és depressziós tünetekből való felépülést; a vallásos hit és annak gyakorlása kedvezően hatnak a vérnyomásra, immunrendszerre depresszióra, halálozási mutatókra!” – olvashatjuk Cseri Péter egyik tanulmányában. (Cseri Péter: A vallásosság és egészség kapcsolata. Embertárs, 2004/4-11.o.)

A fenti vizsgálatok és tanulmányokat összefoglalva megállapítható, hogy a spirituális/ vallásos elkötelezettség hatással van a betegségmegelőzésre (mentális és fizikai), segít a betegséggel való megküzdésben, és a betegségből való felgyógyulást segítheti.

Ha ezt tovább részletezzük, akkor azt látjuk, hogy négy lehetséges mechanizmus játszik szerepet a vallásgyakorlás és az egészségi állapot pozitív egymásra hatásában:

-              a vallásgyakorlás egyfajta életstílust, életmódot jelent, amely magatartásmódok az egészséget segítik elő. Gondoljunk a mértékletességre, böjtre, nyugalom nap megtartására.

-              a vallásos ember hitét leggyakrabban közösségekben éli meg, a gyülekezeti közösségen túl, sokszor kisebb csoportokban, ahol még erősebb a tartják támogatás. Egymást számon tartják, szóval, tettel, imával segítik a testvérek.

-              a vallás továbbá olyan hit- és értékrendszert jelent a hívők életében, amely értelmet-cél ad az életnek, megkönnyíti a negatív életeseményekre való igen-t mondást és azok feldolgozását.

-              a vallásgyakorló ember kezébe a hit számtalan olyan eszközt ad, amelynek segítségével meg tud bírkózni veszteségekkel, stresszel, válságokkal. Ennek egyik módja pl. az imádság, ami a következőképpen is segíthet!

Az imádság közben az imádkozó Istenre tekint, ezzel együtt nagyobb összefüggésbe helyezi életét, eltávolodik, más rálátása lesz a problémára, az Ő szemszögéből néz rá. Az imádkozó ember imádságában hálát ad: ekkor tudatosítja, hogy a rossz mellett jók is történnek vele illetve, hogy régen is volt rossz és kijött belőle. Előkerül az imában a kérés: azaz át kell gondolni, néven kell nevezni és ki kell mondani, ami feszíti az embert. Ami bent van így ki-kerül. El-nevezi. Érzelmileg tehermentesíti őt. Érzése megváltozik: aggódás helyébe, megnyugvás kerül, bár az aggodalmat kiváltó körülmény nem változott meg, de a belsője, hozzállása, érzelemvilága már igen. S ebben a megváltozott érzelmi állapotban tisztábban látja helyzetét, higgadtabb dönthet és motivált a lehetséges lépések megtételére a megoldás érdekében. Itt természetfeletti beavatkozás nem történt, de hatott rá és átformálta az Istenre tekintés, Isten bevonása krízisébe, krízise megosztása Istennel. Kész lett a helyzet elfogadására, elhordozására és az esetleges változtatások megtételére!

Az Evangélikus –Református teológiai estéken február első hetében kórházi és egyházi előadókkal a spiritualitás és egészség nagy témáját jártuk körül figyelve lelki-testi-spirituális-kórházi összefüggésekre!

Az idézett kutatások és az elhangzott előadások segíthetnek nekünk abban, hogy tudatosítsuk magunkban istenkapcsolatunk egészségünkre és betegségünkben is ható értékeit és lehetőségeit!

Kerekes Márton

kórházlelkész

 

 

"Erős torony az Úr neve, oda fut az igaz, és védelmet talál."

/Példabeszédek 18,10/

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2016. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2015. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2014. évről

Lelkigondozás

SKYPE: lelkigondozas1
Telefon : 06-1-201-0011

TIOP-1.1.1-07

"Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Kecskeméti Református Egyházközség iskoláiban"

"A Kecskeméti Református Egyházközség új informatikai eszközei már a gyakorlatban is bizonyítottak"

BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable