• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

A képek megtekintéséhez az Adobe Flash Player letöltése szükséges.
Cache Directory Unwriteable
Cache Directory Unwriteable

Útravaló

Ige: Filippi 2,14k

"Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek."

Online Biblia


Krisztusra hangolódva

„Zenei gyakorlatunkban legyünk szabadok, ne féljünk kérdezősködés és gyanakvás nélkül énekelni, ha Istent dicsérjük.

Ugyanakkor vegyük figyelembe, hogy amikor másokkal vagyunk közösségben, ők milyen módon állnak ehhez a kérdéshez.

Nem ér semmit szabadságunk, ha azzal másokat botránkoztatunk.”

(Bolyki László: Milyen zenét szeret Isten)

2010 októbere óta létezik szervezett formában a Református Ifjúsági Zenekar. Természetesen már korábban is voltak formációk, próbálkozások gyülekezetünkben több, kevesebb sikerrel, most szeretnénk kitartóan alulról építkezni felülről érkező támogatással.

Szeretnénk az Úristent dicsérni olyan mai énekekkel, amelyek megérinthetik gyülekezetünk azon tagjait, akik nyitottak erre a könnyedebb zenei stílusra, illetve megszólíthatunk vele iskoláinkban felnövekvő fiatalokat. Érdemes elgondolkodni, hogy van e létjogosultsága 300 éves templomunk falai között 500 éves hagyományaink mellett négyakkordos gitárkísérettel megszólaló énekeknek, de ha ezek Krisztusra mutatnak, és hozzá visznek közelebb ma a 21 században, akkor azt gondolom, mindenképpen. Szolgálatunk célja megmutatni, hogy ma is születnek Istent magasztaló lelki énekek, amelyek kifejezhetik érzéseinket, gondolatainkat, rámutathatnak a keresztény élet valóságára a mindennapokban. Ezek az énekek modern, mai stílusban, hangszerelésben szólalnak meg, de mondanivalójuk örök értéket próbál közvetíteni. Fontos dolognak tartjuk az igényességet, és persze a heti rendszeres próba mellett igyekszünk a lehető legjobb színvonalon megszólaltatni ezeket az énekeket.

Megalakulásunkra hatással volt a Sófár Nyári Református Dicsőítő Iskola, a Méntelek-Hetényegyháza Református Társegyházközségben működő zenei szolgálat, de említhetem a Budapest Gazdagréti Református Gyülekezet zenekarát is, ahol ezek az énekek fontos szerepet töltenek be az istentiszteleti liturgiában.

Rendszeresen szolgálunk havonta az ifjúsági istentiszteleteken, kéthavonta a hónap első szombatján a Magasztaló istentiszteleten. Szintén visszatérő szolgálói vagyunk az internátus vasárnap esti bibliaóráinak, ahol lelkesítő közösségi élmény együtt énekelni a fiatalokkal. Lehetőség szerint ott vagyunk a gyülekezeti programokon. (Emmaus ház, Kék kereszt, Reménysugár) Fontosnak tartjuk, hogy szolgálatunk összhangban működjön a gyülekezet vezetőségének céljaival, és egyetértésben tudjunk közösen munkálkodni Mikesi Tibor kántor úrral. Azt gondolom az eddig eltelt időszak jó példa erre.

Zárógondolatként ismét egy idézetet szeretnék megosztani, amely tükrözi hozzáállásunkat:

„Ha Krisztusra hangolódunk, a szeretetre hangolódunk. Ha pedig a szeretet vezet minket gyülekezetünkkel kapcsolatos dolgainkban, egyszerre azt fogjuk látni, hogy megoldódnak a problémák. Fontos fölismernünk, hogy a krisztusi szeretet helyett sokszor egészen más vezet minket gyülekezeti életünk kérdéseiben, azon belül zenei kérdésekben: önzés, makacsság, atyáink örökségéhez való ragaszkodás, vagy éppen a mindent megújítani akarás. Lehet azonban, hogy éppen az őszinte féltés, az aggodalom vagy a konfliktuskerülő óvatosság. Teljesen mindegy azonban, hogy emberi gyengeség, vagy a színtiszta jó szándék motivál minket-amennyiben nem a krisztusi szeretet.”(Bolyki László: Milyen zenét szeret Isten)

Sípos Gergő

 

 

"Erős torony az Úr neve, oda fut az igaz, és védelmet talál."

/Példabeszédek 18,10/

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2016. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2015. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2014. évről

Lelkigondozás

SKYPE: lelkigondozas1
Telefon : 06-1-201-0011

TIOP-1.1.1-07

"Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Kecskeméti Református Egyházközség iskoláiban"

"A Kecskeméti Református Egyházközség új informatikai eszközei már a gyakorlatban is bizonyítottak"

BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable