A képek megtekintéséhez az Adobe Flash Player letöltése szükséges.
Cache Directory Unwriteable
Cache Directory Unwriteable

Útravaló

Ige: Filippi 2,14k

"Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek."

Online Biblia


Születésnapi köszöntő
There are no translations available.

Sion Házunk tíz esztendővel ezelőtt fogadta első lakóit. Nem volt könnyű kezdet, hiszen mindeddig nem volt Egyházközségünknek ilyen intézménye. Az első ház hamar betelt, és szinte elemi erővel zörgetett a szükség újabb házak után. Mennyei Atyánk megengedte, hogy Egyházközségünk az idősekről, rászorulókról, nyugdíjasokról ilyen módon gondoskodjon.

Az egymás terhét hordozó gondoskodó szeretetnek kialakultak és elfogadást nyertek a formái. Idős, vagy elmagányosodott testvéreink találtak új, meghitt otthonra a Sion házban. Eközben fontos, több irányú közösség alakult ki, egyrészt egymással, másrészt a Sion házakban szolgáló munkatársainkkal. Ennek kedves és fontos közösségépítő eszközei a heti bibliaórák, istentiszteletek, ünnepek. Számon tartott születésnapok, névnapok, családi évfordulók adnak alkalmat az együttlétre. Ezen túl – munkatársak szakszerű és jószívű szolgálata mellett – egymás látogatása, apróbb és nagyobb dolgokban való segítése, az enyhítő, bátorító szolgáló szeretet látogatásai teszik széppé az ünnepeket és hétköznapokat

A Református Sion Nyugdíjas Ház és Gondozási Központ léte, működése, beteljesített küldetése Egyházközségünkben és Városunkban a tudatosan, Igei indíttatásból és küldetésből vállalt diakónia olyan közösségi megvalósulása, mely betölti Jézus Krisztus szándékát: „Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos vagyok”. E szelíd szeretettel és mély alázattal szeretnénk szolgálni azok között, akik a Sion házban élnek. Hisszük, hogy erre a szolgálatra is érvényes az Ige szava: „a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban”.

Kívánom Sion házunk minden lakójának, szolgáló munkatársának, hogy Mennyei Atyánk gondoskodó szeretetét lássák és Istent dicsőítő hála legyen az első tíz évért mindnyájunkban, azzal a reménységgel, hogy Urunk tartja irgalmas kezét Egyházközségünknek e szolgálata – Sion házai felett!

Kecskemét, 2008. szeptemberében

Szabó Gábor

Tb. Esperes, elnöklelkész

 

 

 

 

 

"The name of the Lord is a strong tower: the upright man running into it is safe."

/Proverbs 18,10/

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2016. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2015. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2014. évről

Lelkigondozás

SKYPE: lelkigondozas1
Telefon : 06-1-201-0011

TIOP-1.1.1-07

"Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Kecskeméti Református Egyházközség iskoláiban"

"A Kecskeméti Református Egyházközség új informatikai eszközei már a gyakorlatban is bizonyítottak"

BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable