A képek megtekintéséhez az Adobe Flash Player letöltése szükséges.
Cache Directory Unwriteable
Cache Directory Unwriteable

Útravaló

Ige: Filippi 2,14k

"Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek."

Online Biblia


Pünkösdre
There are no translations available.

„Jövel Szentlélek Úr Isten…”

4Mindnyájan megteltek Szentlélekkel,… 44Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak,… (ApCsel 2, 4. 44)

Kedves Testvérek!

Szükség volt-e a Szentlélek kitöltésére? Hiszen ott a karácsony, amikor Jézus Krisztus eljött közénk, azután a nagypéntek, amikor meghalt minden emberért, majd a húsvét, amikor feltámadt és a mennybemenetel, amikor felment az Atyához, és ott ül az Ő jobbján. Ott ül a dicsőségben, a tanítványai pedig itt lenn készültek arra, hogy megtegyék mindazt, amit Jézus akart velük és általuk. Csakhogy Szentlélek nélkül a tanítványok tanácstalanok, kiszolgáltatottak és vigasztaló nélküliek voltak.

Jézus megígérte nekik, hogy elküldi maga helyett a Vigasztalót, aki megtanítja őket mindarra, amit tudniuk kell, aki elvezeti őket minden igazságra, és ad nekik megújult értelmet, és vezetést, hogy tudjanak engedelmeskedni. Minden úgy történt, ahogyan azt Jézus megmondta.

A Szentlélek egységet teremt. Egységbe kerülünk Istennel. Kezdjük látni az életünket úgy, ahogyan Isten mondja. Kezdjük látni bűnös voltunkat. A Szentlélek átformálja gondolatainkat, szívünket, lelkünket. Szükségünk van arra, hogy Isten Szentlelke bennünk lakva adjon világosságot, hogy meggyőzzön minket a bűn, az igazság és az ítélet tekintetében, hogy meggyőzzön minket a bűneik felől. Meggyőzzön minket, hogy mi az igazság, hogy Jézus az igazság, és ha Őt nem fogadjuk el, akkor elkárhozunk. Meggyőzzön minket, ha nem hiszünk benne, akkor az ítélet vár mindenkire.

De egységre juthatunk minden hívővel is abban, hogy hallhatunk az elutasított és megfeszített Jézus Krisztusról, aki a Messiás, a Megváltó, a Szabadító, az Üdvözítő. Mindezeket hallva megfogalmazódhat bennünk, hogy kicsoda Jézus, mit tettünk mi Vele, és mit tett Ő értünk.

Egységben lehetünk abban is, hogy mindannyian szív szerint készek és hajlandóak vagyunk arra, hogy ezen túl Őt kövessük, és csak Neki éljünk. Oda szánjuk az egész életünket.

Ahol a Szentlélek jelen van, mindez lehetséges.

Hol van jelen a Szentlélek?

Ahol nem "nagy hátborzongató élményekre várnak és vadásznak", hanem ahol alázattal, szelídséggel, türelemmel, egymást elviselve-elszenvedve, egységben-közösségben élnek a keresztyének a családban, a gyülekezetben, az egyházban, a társadalomban.

A Szentlélek egysége nem "bűnszövetkezet", hanem a szeretet egysége, az Úr Jézus Krisztus akaratának keresése, követése.

Mi lett azokkal, akiket a Lélek szava megérintett, akik bólintottak a hívó szóra? Miről lehet felismerni, hogy a lelkük felébredt, hogy szívük nyitva van? Nem választja el őket semmi, az se, hogy szükségben élnek, az se, hogy többjük van, sőt, ami azelőtt elválasztotta őket, éppen abban rejlik a lehetőség, ez kötheti össze őket, mert lelkük Krisztusban egy.

Pünkösd éppen olyan ünnepnap, mint karácsony, nagypéntek, húsvét vagy épp a mennybemenetel ünnepe. Ahogyan nincsen új karácsony, nincsen új nagypéntek, meg nincs új húsvét sem, és nincs új mennybemenetel sem, ugyanúgy nincs új pünkösd sem, noha ezt sokfajta közösség hirdeti. A pünkösd egyszeri volt. Isten ott töltötte ki a Szentlelkét. Azóta pedig, aki befogadja Őt, abba Isten beköltözik, lakozást vesz az Ő Szentlelke által.

Pünkösd ma is időszerű. Pünkösd ugyanolyan fontos ünnep, mint a karácsony, a nagypéntek, a húsvét vagy a mennybemenetel. Egység van az ünnepek között is. Isten kibocsátotta az Ő Szentlelkét, hogy a mi szívünkben ne üresség legyen, hanem az Isten öröme, a bűneink bocsánata fölött való öröm, és az Ő békessége és szentsége.

Aki Jézus Krisztussal jár, aki befogadja Őt, azt Isten Szentlelke újjászüli. Az egységre jut Istennel, a testvéreivel, a gyülekezet tagjaival. Az kezd jól látni az élet egyéb kérdéseiben is. Isten Szentlelke vezetheti őt. Mert ez az ígéret mindenkié. Ha valaki Jézus Krisztushoz megy, azt Jézus semmiképpen nem küldi el magától.

Adja Isten, hogy így legyen a mi életünkben is! Ámen.

Komádi Róbert

beosztott lelkész

 

 

 

"The name of the Lord is a strong tower: the upright man running into it is safe."

/Proverbs 18,10/

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2016. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2015. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2014. évről

Lelkigondozás

SKYPE: lelkigondozas1
Telefon : 06-1-201-0011

TIOP-1.1.1-07

"Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Kecskeméti Református Egyházközség iskoláiban"

"A Kecskeméti Református Egyházközség új informatikai eszközei már a gyakorlatban is bizonyítottak"

BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable