A képek megtekintéséhez az Adobe Flash Player letöltése szükséges.
Cache Directory Unwriteable
Cache Directory Unwriteable

Útravaló

Ige: Filippi 2,14k

"Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek."

Online Biblia


Húsvétra
There are no translations available.

„Megvitték a hírt…”

„Mária elment és megvitte a hírt követőinek, akik gyászoltak és sírtak. Amikor ezek meghallották, hogy ő él, és hogy Mária látta, nem hitték el. Ezután más alakban jelent meg közülük kettőnek útközben, amikor vidékre mentek. Ezek is elmentek és megvitték a hírt a többieknek, de nekik sem hittek.” Márk 16, 10-13

Úgy tűnik, hogy a feltámadás kapcsán felesleges utakat járnak néhányan. Mégpedig pont azok, akik találkoztak a feltámadottal. Mária a tanítványokhoz megy, de nem hisznek neki, két tanítvány ugyancsak hírül adja a feltámadást, de nekik sem hisznek.

Magdalai Mária a gyógyító Jézust ismerte korábban, hiszen hét ördögöt űzött ki belőle, de a Róla alkotott teljes képhez ez kevés: neki a gyógyítóval, mint Feltámadottal kell találkoznia. A két tanítvány ismerte Jézust, mint mestert, tanítót, követték is Őt. De ez a kép is töredékes önmagában, hiszen az Urat, mint Feltámadottat kell megismerniük.

Hogy miért éppen nekik jelent meg először Jézus, nem tudjuk, de mindenképp láthatjuk azt, hogy a Róla alkotott képünk a feltámadás nélkül töredékes, hitünk a feltámadásban való hit nélkül hiábavaló. De az is bizonyos, hogy ezt elhinni, nem könnyű: ma sem az, és akkor sem volt az. A bibliai kor szereplői éppúgy értetlenül és hitetlenül állnak a feltámadás előtt, mint korunk embere.

És nekünk milyen Jézusunk van?

A gyógyító, akihez odamegyünk, ha baj van? Amikor, ha nem is ördögök szálltak meg, mint magdalai Máriát, de sok minden szorongat: kudarc, veszteség, betegség, kilátástalanság? Odamegyünk, ha vigasz kell, ha helyre kell hozni valami elromlott, vagy elrontott dolgot?

Vagy tanító Jézusunk van? Olyan, akitől bölcsességet és inspirációt merítünk? Aki Igéjével megszólít, vezet, tanácsol? Aki mennyei látást ad földi, kusza, átláthatatlan dolgainkban?

Mindezeket fontos nála keresnünk, de Krisztus ennél több. Nemcsak tanító, vagy gyógyító, sőt még csak nem is tanító és gyógyító, hanem feltámadott, élő Úr!

Csak azok hiszik el a feltámadást, akik találkoznak vele: Mária, a két tanítvány, aztán majd tíz tanítvány, később Tamással kiegészülve és Pál apostol még Saulként. Ez utóbbi állhat talán legközelebb hozzánk, hiszen Jézus mennybemenetele után történik. Saul kíséretének tagjai semmit nem tudnak, nem értenek abból, ami történik, de Pál átéli a találkozást a Feltámadottal. E történetek mutatják: nincs igaz hit találkozás nélkül. Ennek útja, módja mindig titok. Nem kényszeríthető ki, nem sablonos, nem rajtam múlik. Az élő Krisztus jelenik meg és tesz bizonyságot feltámadásáról kinek-kinek máshogy, de mégis úgy, hogy nincs már kétely: én találkoztam vele, ő megjelent nekem.

És ezért tudhatom, remélhetem, hogy újra és újra meglátogat, hogy gyógyítson és tanítson. Hiszen erre van szükségem. Lehet, egyedül vagyok, vagy valakivel útközben, mint a két tanítvány. Lehet, hogy megszokott utakon járok, még az is lehet, hogy csalódással – mint ők, hiszen meghalt a mester – s én is távol vagyok Tőle.

A Krisztussal való találkozás életet formáló élmény. Minden vele való találkozás átrajzolja az ember életét, olyan hálát, örömöt szabadít fel, mint a két tanítványban és magdalai Máriában: menni kell és elmondani, hogy feltámadt és él az Úr. De mintha felesleges utakat járnának, hiszen senki nem hisz nekik. Mint ahogy nekünk sem: egyszerű embernek, keresztyénnek, egyháznak. A feltámadás megmosolyogtató sokak számára, ha elmondjuk nekik. De nem is kell mást várnunk, éppígy fogadták hitetlenkedve a tanítványok is. Ezek az utak mégsem feleslegesek. Mert a hitetlenek, kételkedők első lépése a találkozáshoz az, hogy eljut hozzájuk annak híre. Adni nem tudjuk a Krisztussal való találkozást, de bizonyságot tehetünk róla olyan lelkesedéssel, ahogy tették azt a feltámadás napján.

Legyen olyan feltámadás-ünnepünk, ahol találkozunk a Feltámadott gyógyító, tanító Úrral és legyünk hírvivői annak, hogy Ő él!

Laczay András

lelkész-vallástanár

 

 

 

"The name of the Lord is a strong tower: the upright man running into it is safe."

/Proverbs 18,10/

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2016. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2015. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2014. évről

Lelkigondozás

SKYPE: lelkigondozas1
Telefon : 06-1-201-0011

TIOP-1.1.1-07

"Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Kecskeméti Református Egyházközség iskoláiban"

"A Kecskeméti Református Egyházközség új informatikai eszközei már a gyakorlatban is bizonyítottak"

BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable