A képek megtekintéséhez az Adobe Flash Player letöltése szükséges.
Cache Directory Unwriteable
Cache Directory Unwriteable

Útravaló

Ige: Filippi 2,14k

"Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek."

Online Biblia


Intézményvezetői gondolatok a szolgálat tükrében
There are no translations available.

Életünk mintegy negyedét töltjük azzal, hogy növekszünk, és háromnegyedét azzal, hogy öregszünk. Az öregedés mindenkit személyesen érint, hiszen mindannyian megöregszünk és  valamennyien foglalkozunk idős emberekkel – leginkább szüleinkkel, nagyszüleinkkel. Minél többet tudunk az öregedésről, annál jobban megértjük önmagunkat és a többi embert is.

Az öregedés nem csupán a képességek hanyatlása, hanem új tulajdonságok létrejöttének folyamata is, amelynek van célja, értelme és tartalma, ha az öregedés elfogadása pozitív megközelítésű. Az idősek jó közérzetének, kedvező kondíciójának fenntartásához nemcsak anyagiakra van szükség, hanem hozzáértő, empátiával rendelkező, szakmailag felkészült gondozókra és gondozóhálózatra is.

Társadalmilag egyre inkább elfogadott tény, hogy idős emberek, ha magukra maradnak, vagy már nem tudnak magukról gondoskodni, nyugdíjasházba költöznek. Itt hasonló korú emberek között, nővéri felügyelet mellett, sokkal nagyobb biztonságban érzik magukat. Meleg családi otthonukat, életük munkáját hagyják maguk mögött, amelyről szép emlékeik vannak. Időskorban mindenki nehezebben alkalmazkodik a változáshoz, az új környezethez éppúgy, mint egymáshoz. Ezért nagy felelősséget jelent nyugdíjas korú emberek gondozását felvállalni. Minden lehetőséget meg kell adni számukra, hogy az új környezetben is megtalálják helyüket, boldogságukat.

Az egyház mindig jelentős szerepet vállalt az idősek, az elhagyottak, az elesettek gondozásában. Ezt a történelmi szerepet kívánja egyházközségünk a jelenben is gyakorolni – a gyülekezetben folyó lelkigondozói munka mellett – azáltal, hogy létrehozta a SION Nyugdíjasházat és Gondozási Központot 1998-ban.

Az intézmény központi épülete a régi KIE székház helyére épült 18 lakással a Budai utcában, melyet hamarosan újabb 20 lakással kellett bővíteni. A nagy érdeklődésre való tekintettel további telephelyeket nyitottunk 2002-ben a Szarvas utcában, 2004-ben a Fráter utcában, 2005-ben pedig az Őz utcában – ez utóbbi működésében a Szarvas utcához tartozik.

Mit is nyújt ez az intézmény az időseknek? Elsősorban saját lakásokkal rendelkező nyugdíjas emberek közösségeként funkcionál az épület, szolgálva a bentlakók testi-lelki-szociális jólétének kielégítését. A házban 24 órás nővérszolgálat működik, melyet a beosztott szolgálattevő szakember (nővér, szociális gondozó, szociális munkás, diakónus) lát el. A nővérhívó rendszer kiépítése, a portaszolgálat és az elektromos kapunyitás a bentlakók biztonságérzetét kívánja növelni.

Intézményünk tehát alapszolgáltatások biztosítására kapott engedélyt és felhatalmazást. Azon lakóink számára, akiknél elkerülhetetlen a kórházi szakápolás, hazakerülésük után – kompetencia határainkat betartva - folytatjuk a gondozást, elkísérést. Minden igyekezetünk ellenére mi nem tudjuk pótolni a család szeretetét és hiányát, ezért szívesen fogadjuk a családtagok támogatását, jelenlétét, különösen hétvégén és ünnepnapokon.

Másodsorban napközi otthon szerepét is betölti, lehetőséget biztosítva az özvegyek, egyedülállók, közösségre vágyó és értelmes napi elfoglaltságot igénylő nyugdíjasok számára. Idősek klubjaként működve tartalmas együttlétet, változatos programokat szervezünk. Rendszeres alkalmaink közé tartozik a hétfői kézimunkakör összejövetele, amely  rövid igemagyarázattal kezdődik. Dolgos kezek sok kötött- horgolt- hímzett terítőt, kézimunkát készítettek az évek során. A lepramisszió számára fáslikat, baba rékliket kötnek. Szerdánként bibliaórát tartunk minden Házban, mely után lehetőség nyílik egyéni vagy közös lelki beszélgetésre is. Nagy népszerűségnek örvend a péntek délutáni népdalkör, melyet egy bentlakó nyugdíjas házaspár vezet. Hasznos elfoglaltság a gyógytorna is. Felsorolás szinten egyéb programjaink: diavetítés, filmvetítés, orvosi előadások, úti beszámolók, névnapi rendezvények, egyházi és nemzeti ünnepeink méltó megünneplése, kirándulások szervezése, színházlátogatás. Szívesen fogadjuk az általános iskola és a gimnázium diákjainak szolgálatát is.

Szolgáltatásaink tehát sokfélék: házi segítségnyújtás, étkeztetés, szociális ügyintézés, idősek klubjának működtetése, lelkigondozás. Legújabb szolgáltatásunk a gondolkodásukban lelassult lakóink /demensek/ mentális gondozása.

Célkitűzéseink között szerepel a biztonságos környezet megteremtése, az ellátások harmonikus integrációja, változatos programok szervezése, lakóink és klubtagjaink között a közösség  építése, alázattal „ szolgálva szolgáltatni „.

Munkatársaink elkötelezett, szakmailag felkészült, hivatástudattal és empátiás készséggel rendelkező szakemberek.

Az egyre nehezedő gazdasági helyzet, a sokat módosított szociális szabályozás, az állami forráskivonás kedvezőtlenül befolyásolja a szociális intézmények működését. Mindezek ellenére hitbeli elkötelezettséggel, lelkiismerettel, lehető legjobb tudásunk szerint végezzük szolgálatunkat, tudván, hogy Istenünk áldása kíséri minden munkánkat.

Gondozási központunk tehát nem elszigetelt, zárt rendszer, hanem nyitott rendszerben kíván a gyülekezet és a város idős, nyugdíjas tagjaival kapcsolatot tartani és megvalósítani a bibliai alapokon nyugvó, krisztusi szeretetre épülő diakóniát: „egymás terhét hordozzátok…”.

Ezzel a kiadvánnyal szeretnénk hálát adni intézményünk eddigi 10 évéért és az elvégzett szolgálatokért. Lakóink, klubtagjaink és munkatársaink visszaemlékezései és gondolatai segítéségével kívánunk képet nyújtani hétköznapjainkról és ünnepeinkről, s nem utolsó sorban szeretnénk jobban megismertetni magunkat e füzet olvasóival.

                                                                                                            Dr. Svébisné Juhász Márta

                                                                                                                    intézményvezető

 

 

 

"The name of the Lord is a strong tower: the upright man running into it is safe."

/Proverbs 18,10/

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2016. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2015. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2014. évről

Lelkigondozás

SKYPE: lelkigondozas1
Telefon : 06-1-201-0011

TIOP-1.1.1-07

"Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Kecskeméti Református Egyházközség iskoláiban"

"A Kecskeméti Református Egyházközség új informatikai eszközei már a gyakorlatban is bizonyítottak"

BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable