• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

A képek megtekintéséhez az Adobe Flash Player letöltése szükséges.
Cache Directory Unwriteable
Cache Directory Unwriteable

Útravaló

Ige: Filippi 2,14k

"Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek."

Online Biblia


Ki, mivel, kinek tartozik?

Olvasandó: Máté 18,23-33

„Ezért hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akart tartani szolgáival. Amikor hozzákezdett, vittek eléje egy szolgát, aki tízezer talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amije van, és fizessen. A szolga erre leborult előtte, és így esedezett: Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta, és elengedte az adósságát. Amikor azonban eltávozott az a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával, aki száz dénárral tartozott neki. Megragadta, fojtogatni kezdte, és ezt mondta neki: Fizesd meg, amivel tartozol! Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte: Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe vettette őt, amíg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták, hogy mi történt, nagyon felháborodtak. Elmentek, és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá: Gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna-e neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad?”

Ki, mivel, kinek tartozik?

Adósság, hiteltörlesztés, kölcsön, kockázatelemzés, leminősítés… Ha azt mondjuk ezekkel a kifejezésekkel kapcsolatban, hogy már régóta meghatározza a közbeszédet, a mindennapok életét, akkor azt is ki kell mondanunk, hogy nem csak az utóbbi 3, 20, 100, hanem évezredes probléma. Ha pedig ezt az adósságot lelki síkra tereljük, és arra gondolunk, hogy pénzen, tevén, kincstárjegyen kívül másban is lehet adós valaki, akkor azt mondhatjuk, az emberiség örök problémájáról beszélünk.

„Tartoztam ezzel az ördögnek!” mondja sok ember, amikor valami baj történik vele, vagy valami felesleges, értelmetlen dolgot él meg. Olyan, aminek semmi haszna és értelme nincs az életében, ami valójában büntetés volt. Mert az ember alapvetően érzi, hogy olyan adósság nyomasztja az életét, amit meg kellene fizetnie, amiért súlyos árat kellene adnia. Olyan teher, amiért jogos a számonkérés és a végső számadásban bizony magyarázkodni kellene. Ilyenkor nagyon közel jön az ítélet, a kárhozat. Sok ember sokszor már önmagát ítéli el és „adná át magát az ördögnek”, csak szabaduljon végre nyomasztó terheitől, adósságától.

Kinek tartozik az ember, valóban az ördögnek?

Sokkal inkább tartozunk szeretteinknek, embertársainknak, felebarátainknak. Ha csak abba gondolunk bele mennyi szolgálattal, törődéssel tartozunk szüleinknek, – erről persze azt mondjuk, hogy gyermekeinknek, a következő generációnak fizetjük meg – de pl. mennyi idővel tartozunk gyermekeinknek? Mennyi mindennel tartozik az ember önmagának, saját lelkének? Mekkora az elmaradásunk a magunkra szánt csendben, a másikra szánt figyelmes hallgatásban, az egymásra szánt őszinte beszélgetésben… Mekkora az adósságom…

Az ember nem az ördögnek tartozik, sokkal inkább önmagának, társának és Teremtőjének! De mivel tartozik az ember? Erre a kérdésre egyszerű a Szentírás válasza: az életével. Mekkora az ember tartozása? Pont annyi, amennyit egy emberi élet ér. – Tízezer talentum, mondja a jézusi példázat, nem véletlenül, azaz elképzelhetetlenül nagy, felbecsülhetetlen, megfizethetetlen, megvásárolhatatlan!

Kinek tartozik az ember? „Az úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta, és elengedte az adósságát.” Tanít Jézus a példázatban. „Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek.” (János 8,36) Tanít önmagára mutatva. „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek” (Lk 23,34) Tanít, vállalva a keresztet.

„Eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára.” (Kolossé 2,14) Összegzi később mindezt Pál apostol.

El sem tudjuk igazán gondolni, fel sem tudjuk teljesen fogni, mit jelent ennek a szabadításnak, szabadságnak valósága. Nem tartozunk semmivel!

De aki ismeri, és bejárta ezt az utat, az adósság nyomorúságos érzését, a visszafizetés lehetetlenségét, a szabadítás csodáját, az nem tehet mást, mint hogy hálaadással dicsőíti azt, akinek mindezt köszönheti, az Istent!

A keresztyén ember nem azért imádja Istent, mert adósságát törleszti ezzel, hanem mert a hála érzése erre indítja.

Soli Deo Gloria!

Varga Nándor

 

 

"Erős torony az Úr neve, oda fut az igaz, és védelmet talál."

/Példabeszédek 18,10/

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2016. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2015. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2014. évről

Lelkigondozás

SKYPE: lelkigondozas1
Telefon : 06-1-201-0011

TIOP-1.1.1-07

"Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Kecskeméti Református Egyházközség iskoláiban"

"A Kecskeméti Református Egyházközség új informatikai eszközei már a gyakorlatban is bizonyítottak"

BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable