A képek megtekintéséhez az Adobe Flash Player letöltése szükséges.
Cache Directory Unwriteable
Cache Directory Unwriteable

Útravaló

Ige: Filippi 2,14k

"Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek."

Online Biblia


Ebédszállítás a város nyugdíjasai számára
There are no translations available.

A 2003-as évben gyülekezetünk 70 év feletti időseinek látogatása során fogalmazódott meg az az igény, hogy az egyházközség ebéd házhozszállításával is támogathatná a nyugdíjasokat, hiszen az étkezés megoldása koruk és betegségeik miatt egyre nagyobb terhet jelentett a mindennapjaikban. Egy gyülekezeti kérdőívet töltöttünk ki csaknem 600 fővel, amelyből kezdetben 12 fő igényelte a szolgáltatást.

Az ebédet a Konviktustól kaptuk és kapjuk most is, a szervezést, a szállítást és az adminisztrációt a SION Nyugdíjasháznak kellett megoldani.  Szeptembertől indult a házhozvitel, amit az első hónapban egy nyugdíjas házaspár vállalt el saját autójával, amíg az egyházközség vásárolt egy autót erre a célra. A feladattal két diakónust bíztak meg, akik egymást helyettesítve örömmel keresték fel naponta az ebédet kérőket.

A jó hír gyorsan terjedt az idősek között és egyre többen igényelték a szolgáltatást. Egy év elteltével már több, mint 40 főre nőtt az „ebédesek” száma, melynek feltétele volt, hogy az igénylő nyugdíjas legyen, egészségileg vagy szociálisan rászoruljon a segítségnyújtásra és a város határán belül lakjon. Miután a létszám folyamatosan nőtt és az egy autó adta lehetőséget kinőttük, az egyházközség vezetősége úgy határozott, hogy a Konviktus autója is segítsen be a szállításba. Így növekedhetett meg az ebédet kapók száma 60 fölé, azóta bár a személyek változtak az összlétszám alig. A szolgálatba időközben egy gyülekezeti önkéntes, Hamarné Zsuzsa kapcsolódott be, aki nagyon lelkesen hetente kétszer segít kiszállítani az ebédeket, így azokon a napokon hamarabb kerül az étel az asztalra.  

Öt év telt el a kezdetek óta és a tíz éves kisautó igen elhasználódott : napi 45-50 megállás, elindulás, szüntelen szállítás esőben, hóban. Egyre többet kellett javíttatni, ami akadályozta az ebéd pontos kiszállítását. Mivel az igazgatónő lelkes igyekezete meghallgatásra talált az egyházközség vezetőinél - bár az anyagi forrás nagyon szűkös -, ebben az évben új autót és új gépkocsivezetőt is kapott a szolgálat. Isten iránti hálával köszönjük mindenkinek, aki lehetővé tette és segítette az ebédszállítást a város nyugdíjasai számára.

Halasi Gábor

diakónus-szociálismunkás                                                                                                                 

 

 

 

"The name of the Lord is a strong tower: the upright man running into it is safe."

/Proverbs 18,10/

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2016. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2015. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2014. évről

Lelkigondozás

SKYPE: lelkigondozas1
Telefon : 06-1-201-0011

TIOP-1.1.1-07

"Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Kecskeméti Református Egyházközség iskoláiban"

"A Kecskeméti Református Egyházközség új informatikai eszközei már a gyakorlatban is bizonyítottak"

BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable