• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

A képek megtekintéséhez az Adobe Flash Player letöltése szükséges.
Cache Directory Unwriteable
Cache Directory Unwriteable

Útravaló

Ige: Filippi 2,14k

"Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek."

Online Biblia


Mattheson karácsonyi örömzenéjétől a haiti festő bájos naivitásáig III. rész

A világtörténelem legkülönösebb, páratlan csodája azon a titokzatos betlehemi éjszakán játszódott le. Isten elküldte értünk Egyszülött Fiát… Az érthetetlen, csak csodálkozással, áhítattal, hódolattal sejthető hatalmas Csoda, az isteni Gyermek megszületése, az Ige testet öltése azóta is lenyűgözi, foglyul ejti az alkotó fantáziát. Költők, festők, zeneszerzők, filozófusok, tudósok vallottak és vallanak e lenyűgöző titokról ezredév óta. Karácsonyig tartó sorozatunkban a hangok, azaz a zene, illetve a színek, tehát a festészet, mégpedig a világ különböző tájain élt/élő alkotók néhány gyönyörű, olykor kevésbé ismert alkotását vesszük sorra. Ezek mind-mind a Csodáról, a Titokról, arról a szent éjszakáról, s annak elrejtett Istenemberéről regélnek. Kövessük a hangok és a színek útját egészen Betlehemig. Mostani „idegenvezetőnk” a német Mattheson muzsikája és J. Chéry haiti festő ecsetje lesz.

Klikkeljünk erre: http://youtu.be/olPVuHs9uCk, és szemléljük közben Jacques Chéry színekben gazdag, bájos festményét a Gyermekről.

Dr. Békefy Lajos

PhD, ref. lelkész, publicista

Karácsonyi örömmuzsika a „gyermekek Gyermeke” tiszteletére

Nálunk talán nem annyira ismert Johann Mattheson (1681-1764) észak-német evangélikus zeneszerző neve, ezért pár adatot tudjunk meg róla. Különleges zsenijét hamburgi hajókereskedő apjától hozta, aki korán megtanította a világnyelvekre a fogékony fiút. Angol, francia, olasz szó otthon volt náluk. Kiváló zenetanárai voltak, orgonisták főleg, akik a hamburgi templomokban szolgáltak. Kitűnő hangja volt, már kilenc évesen szólót énekelt a templomokban hárfakísérettel. Életrajzi érdekesség, hogy 1709-ben házasságot kötött Catharina Jennings-szel, egy anglikán lelkész leányával, de házasságuk gyermektelen maradt. Lehet ez is egyik motívuma volt rendkívüli zenei termékenységének? Mestere Händel, de köztük később komoly szakmai féltékenység alakult ki, ami csaknem a tettlegességig fajult. Mattheson ennek dacára 1718-ban a hamburgi dóm zenei igazgatója lett. Kortársai – egyik könyve címe után - „a tökéletes karmester” titulussal tisztelték meg. Élete 82 évéből közel 50-et folyamatos alkotásban töltött. A munka éltette. Ontotta a kompozíciókat: 33 oratóriumot szerzett a "musica sacra", a szent zene és Isten nagyobb dicsőségére. Hat operára is futotta fantáziájából, a legismertebb ezek közül a „Boldogtalan Kleopatra”. Zenekari művei, kamarazenei kompozíciói mai napig kedveltek, számuk százas nagyságrendű. Érdekességként három dolgot említünk még róla. Alapított egy morálkérdésekkel foglalkozó hetilapot „Eszes” címmel. A másik: kompozícióinak kottái közül 1998-ban még az örményországi Jerevánban is találtak néhányat. Hogyan jutottak olyan messzire? Harmadik: a zeneesztétika egyik megalapítója és alkotója is volt. Istenadta tehetségét sokoldalúan kamatoztatta.

A zenetörténetnek ez az érdekes alakja több bibliai témájú oratóriumot is komponált. 1715-ben az Üdvözítő születéséről, „Jézus Krisztus, Megváltónk emberré létéről”, 1716-ban Cum Christo (Krisztussal) címmel karácsonyi oratóriuma a várt és elérkezett Üdvözítőről szólt. És 1720-ban komponálta a „Gyermekek Gyermeke” (eredetileg a Legnagyobb Gyermek) című karácsonyi mesterművét, amiről most bővebben megemlékezünk. Ez az örömzene lendületes kórussal indul, az Áldott légy Jézus Krisztus kezdetű Luther-féle korál első sorának felhasználásával. 26 szólóénekkel, duettel, áriával, kórusbetéttel hatalmas művet hozott létre Mattheson. Mária és József duettjében ezerszer köszöntik a Gyermek szülei Istentől küldött jövevényüket, Jézust. Mária első énekében kóruskísérettel Izraelnek hirdeti énekszóval a Megváltó születésének nagy örömhírét. A születés öröme és az Atyától küldött Világosság Jézusban még a sötét természetet is átragyogja. Ebben a „legkedvesebb és legszeretettebb” Gyermekben az Atya hatalma és ereje jelent meg törékeny emberi formában. Megragadó az egyszerű pásztorok hódolása is Előtte tercett formájában, aminek az a különlegessége, hogy két pásztorlányka és egy pásztor énekli a dalt. A jubiláló, ünneplő kórusbetét után felcsendül a Nagy Isten kezdetű, Istent magasztaló hatalmas kórusének, ami átmegy a halál erejét megtörő Gyermekről szóló áriákba. A Boldog éjszakát zengő szoprán, alt és tenor éneklés átvezet a kiválasztott lelkek énekéhez, majd az Úr jóságát zengő hálaadásba, amit együtt énekel József a pásztorokkal. A valóban szent érzéseket ébresztő felemelő oratórium Luther koráljának az utolsó sorával zárul, ami Mattheson adaptációjában így szól: „Mindezt Ő érettünk tette”. A hol lendületes, hol meditatív zene és ének nagyszerű összhangja igazi ünnepre hangoló lelki-szellemi inspirációt jelent meg ma ugyanúgy, mint egykoron. A klasszikusan Lukács evangéliuménak karácsonyi történetét követő oratórium ősbemutatója 1720-ban volt Hamburgban.

Gyermek született nékünk – Tőle a fény, a derű, a külső-belső ragyogás

Az 1928-ban Cap-Haitienben, Haiti szigetén született művész az afrikai festészet naiv, figurális, majdnem gyermeki ábrázoló stílusával egyértelműen jeleníti meg üzeneteit. Ezen a képen szépen egyesíti a szellemek tiszteletén alapuló afrikai ősvallás, a voodoo (=vudu) -kultusz és a keresztyén üzenet elemeit. A képen a legszembetűnőbb a fényes ragyogás, a betlehemi csillag ezerágú fényözöne, ami bevilágítja az egész haiti tájat. Minden és mindenki a Gyermek felé fordul, ő áll a kompozíció virtuális középpontjában, mint ahogyan a megváltás történetének is Ő a centruma, a tengelye, a lényege. Érte és körülötte minden letisztul, átláthatóvá, egyértelművé lesz. Ezért töltik be a képi teret az abszolút tiszta, árnyék nélküli vonalak, formák, színek. És ha jól megfigyeljük, még a színek is természetfölötti vagy még azon is túli, mögöttes fényt kapnak, és ragyogni kezdenek, belülről áradó fényességgel. Igen, ez az a bizonyos belső ragyogás, amit a művész már a színhasználattal is érzékeltet, ez a Gyermek bennünk történő szállásfoglalásának, megszületésének az igazi hatása. A belső derű, ragyogás, a bűn-árnyékok szerteűzése az isteni fénnyel, szentséggel, tisztasággal a Gyermek egyik legdrágább hozománya és adománya az egész emberiségnek. Ezért annyira gyönyörű ez az egyszerű festmény, mert mintha rajta már a színek, a formák megváltása, megtisztítása, az anyag átszellemítése is megtörtént volna! Szinte angyalszárnyakon lebeg ez a festmény! Nem elszállni akar tőlünk, hanem a megragadó látványon át egészen a szívünkre száll – a Gyermekkel! Az afrikai meg. 1979-ben a new yorki Brooklyn Múzeumban mutatták be műveit a haiti kiállításon, s utána kapóssá vált másutt is. London, Párizs, Berlin műértői és festészetkedvelő közönsége is egyformán örült a művész derűt árasztó, átszellemült színeinek és témáinak. Mattheson fenséges oratóriuma és az időben-térben tőle messze élő haiti festő ecsetje így emeli mennyei szférák és földi ragyogó színek új világa, megtisztító karácsonyi hangulata felé a lelkünket... Valahogy úgy, ahogyan a református Füle Lajos hívő-látó-csodálkozó szíve vallotta:

NEM ÉRTEM ÉN

Nem értem én, mert érthetetlen,
miért a csillagfény felettem,
miért az angyal hangja bennem:
„Született néktek Betlehemben
MEGTARTÓ, KI A JÉZUS KRISZTUS!”

Az angyalének visszavisz most
kétezer évre, hol a jászol,
ahol az első szent karácsony,
ahol az égküldötte GYERMEK
fénykörében egymásra lelnek
pásztorok és kincses királyok,
s átöleli benne az ISTEN
az égi és a földi világot.

Én is szerelme foglya lettem.
Nem értem, mert érthetetlen.

 

 

"Erős torony az Úr neve, oda fut az igaz, és védelmet talál."

/Példabeszédek 18,10/

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2016. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2015. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2014. évről

Lelkigondozás

SKYPE: lelkigondozas1
Telefon : 06-1-201-0011

TIOP-1.1.1-07

"Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Kecskeméti Református Egyházközség iskoláiban"

"A Kecskeméti Református Egyházközség új informatikai eszközei már a gyakorlatban is bizonyítottak"

BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable