• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

A képek megtekintéséhez az Adobe Flash Player letöltése szükséges.
Cache Directory Unwriteable
Cache Directory Unwriteable

Útravaló

Ige: Filippi 2,14k

"Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek."

Online Biblia


A Kecskeméti Református Egyházközség szerkezeti felépítése

Struktúra

A Kecskeméti Református Egyházközség a Magyarországi Református Egyház rendje szerint, a következő szervezeti felépítésben él:

a./ gyülekezeti tagság

b./ egyházközségi közgyűlés

c./ presbitérium

d./ gondnoki kar

d./ lelkészi kar

e./ elnökség

 


Varga Nándor

Kecskemét-nyugati egyházrész lelkipásztora – elnöklelkész


Simonné Bakó Mária

Főgondnok

Kuti József

Kecskemét-keleti egyházrész lelkipásztora – Igazgatótanács elnöke


Virág Gabriella

Gazdasági igazgató


Csontos Lajos

Hivataligazgató


Simon Andrásné

Református Pálmácska Óvoda igazgatója


Dr. Szabó Ildikó

Református Általános Iskola igazgatója


Szenes Mártonné

Református Gimnázium igazgatója


Pálné Lencsés Szilvia

Internátus igazgatója


Dr. Svébisné Juhász Márta

Sion Házak igazgatója


Lévai Krisztián

Szolgáltatási igazgató

 

 

"Erős torony az Úr neve, oda fut az igaz, és védelmet talál."

/Példabeszédek 18,10/

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2016. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2015. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2014. évről

Lelkigondozás

SKYPE: lelkigondozas1
Telefon : 06-1-201-0011

TIOP-1.1.1-07

"Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Kecskeméti Református Egyházközség iskoláiban"

"A Kecskeméti Református Egyházközség új informatikai eszközei már a gyakorlatban is bizonyítottak"

BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable